karta ba
Roche d.o.o - Roche Ltd.
Zmaja od Bosne 7
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telephone: + 387 33 568 450
Fax: + 387 33 568 495


Roche je najveća biotehnološka kompanija na svijetu koja je ostvarila nove pristupe u liječenju malignih bolesti, virusnih infekcija, autoimunih i metaboličkih bolesti.


 

Zahvaljujući postojanju dva segmenta poslovanja – lijekovi i dijagnostika, Roche je u jedinstvenoj poziciji da učini mogućim individualni pristup u liječenju svakog čovjeka, poznat kao personalizirana medicina. Najnovija saznanja, molekularna istraživanja i molekularni dijagnostički testovi omogućavaju krojenje terapije prema potrebama svakog bolesnika ponaosob.

Personalizirana medicina naša je glavna strategija, a njena je vrijednost u pozitivnim rezultatima – povećanju kvalitete života i njegovom produženju. Nijedna druga svjetska farmaceutska kompanija nije u boljoj poziciji ostvariti ovu strategiju i pretvoriti je u realnost.

 

April20BEZPOPTISA