Bubrežna anemija

Bubrezi su organi čija je osnovna funkcija formiranje urina i oslobađanje viška tečnosti i degradacionih produkata iz organizma. Bubrezi učestvuju i u regulaciji krvnog pritiska, formiranju crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) i utiču na aktivaciju vitamina D.

Hroničnu bubrežnu bolest ( HBB) karakteriše postepen i trajan gubitak funkcije bubrega, koji se pogoršava i napreduje od stadija 1 ka stadiju 5. Pacijentu koji ima peti stadij HBB potrebna je terapija koja zamjenjuje rad bubrega - dijaliza ( peritonealna ili hemodijaliza) ili transplantacija bubrega.

Hronična bubrežna bolest je posljedica većeg broja oboljenja, a najčešće je to dijabetes (35,4%)¹, hipertenzija (30,3%)¹, i hronični glomerulonefritis (14,2%)¹ .

U svijetu je od dijabetesa oboljelo oko 180 miliona ljudi 4,  a od hipertenzije blizu jedne milijarde. U narednih 20 godina očekuje se signifikantan porast prevalence ovih oboljenja, što znači da će se broj pacijenata sa HBB znatno povećati

Jedna od najčešćih komplikacija HBB je anemija6, 7, 8  koju Evropske smjernice za najbolju praksu (EBPG) definišu kao nivo hemoglobina (Hb) < 11, 5 g/dL kod žena, odnosno < 13, 5 g/dL kod odraslih muškaraca mlađih od 70 godina, te < 12, 0 g/dL kod muškaraca preko 70 godina starosti7. Anemija kod pacijenata sa HBB uzrokuje malaksalost, slabost i zamor, nesvjesticu, depresiju, utiče na odnos san/budnost -  generalno utiče na kvalitet života pacijenta. Jedna od najznačajnijih posljedica anemije je direktni uticaj na kardiovaskularna oboljenja -  hipertrofija lijeve srčane komore, zatajenje srca, miopatija, te morbiditet i mortaliltet.

Globalna pojava porasta prevalence HBB-a posljedica je porasta broja stanovnika koji spadaju u grupe izložene visokom riziku od razvoja bolesti, kao što su starije osobe, pacijenti sa hipertenzijom i dijabetesom.

bubanemija