Klinička slika


Anemija je česta i dobro poznata posljedica hronične bolesti bubrega. Često se javlja u ranom stadiju HBB i pogoršava se kako bolest napreduje. Funkcija bubrega se smanjuje i oni ne mogu proizvoditi dovoljnu količinu hormona eritropoetina. Naime, eritropoetin je jedan od osnovnih pokretača procesa stvaranja crvenih krvnih zrnaca i bez njega  njihova produkcija je znatno umanjena.

0000133
0000112


 Nastaje stanje poznato kao bubrežna anemija. Zbog anemije smanjen je dotok kiseonika do tkiva i organa što ograničava njihovu funkciju. Simptomi koji direktno utiču na kvalitet života pacijenata sa bubrežnom anemijom su:  

  • Zamor
  • Slabost
  • Smanjena seksualna funkcija
  • Smanjena tjelesna kondicija


Bubrežna anemija vremenom dovodi do razvoja kardiovaskularnih oboljenja – smanjen broj crvenih krvnih zrnaca, a time i dotok kiseonika u tkiva primorava srce da snažnije pumpa krv kako bi se nastali manjak nadoknadio. Zbog pojačanog rada, na srcu nastaju određene promjene. Budući da srce pokušava odgovoriti na zahtjeve koji stoje pred njim, dolazi do zadebljanja srčanog mišića, posebno njegove lijeve komore koja je zadužena da pumpa krv u sve dijelove tijela. Ovo uvećano srce, koje uz to vrši pojačanu funkciju ima i veće potrebe za kiseonikom i hranjivim materijama. Međutim, kako je prisutna anemija do srca ne dolaze potrbne količine istih. I tu se krug zatvara, srce sve više pojačava svoju funkciju, time rastu njegove potrebe za kiseonikom, a obskrba je sve slabija. Na kraju se iscrpe sve rezerve i srce počinje da gubi snagu. Nastaje stanje poznato kao hronična srčana slabost.