Karcinom pankreasa

Karcinom pankreasa se razvija kada, inače zdrave ćelije pankreasa odjednom postanu abnormalne i nekontrolisano se dijele obrazujući maligni tumor.

Karcinom pankreasa je karcinom koji se teško detektuje, a u isto vrijeme ima visoki metastatski potencijal.

Karcinom pankreasa zauzima sedmo mijesto po učestalosti malignih bolesti u Evropi1. Procjenjuje se da se svake godine samo u Evropi otkrije 99000 novih pacijenata1. Najčešće sa javlja u životnoj dobi preko 65 godina, podjednako kod oba spola2.

  Najznačajniji faktori rizika u nastanku bolesti2

  • Hronična upala pankreasa
  • Dob
  • Pušenje
  • Gojaznost, ishrana bogata proteinima, sa malo voća i povrća, crveno meso i masti
  • Dugotrajni dijabetes

Postavljanje dijagnoze je izuzetno teško za ovaj tip tumora

U ranom stadijumu bolesti, praktično i nema određenih simptoma, a ako se i pojave veoma su slični onima koji se mogu javiti u raznim drugim oboljenjima

Dijagnostički testovi koji se koriste u otkrivanju karcinoma pankreasa su:

  1. Kompjuterizovana tomografija (skener)
  2. Ultrazvuk
  3. Biopsija
  4. Magnetna rezonanca
  5. Endoskopski ultrazvuk.

 

Terapija karcinoma pankreasa

Hirurgija

U ranim fazama bolesti tumor se može hiruški odstraniti, međutim ovo je slučaj kod malog broja pacijenata obzirom na težinu detekcije ranog karcinoma pankreasa. Odstranjivanje dijela ili cijelog pankreasa je također mogućnost, ali visokorizična sa visokom stopom mortaliteta3.

Hemoterapija

Korištenje citostatika samih ili u kombinaciji sa radioterapijom je standardni tretman u pokušaju da se tumor smanji,a time i simptomi bolesti. Također, ova terapija može produžiti preživljavanje pacijenata, posebno data kao adjuvantna terapija poslije hiruške intervencije3.

REFERENCE

1. Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008 v1.2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2010. Available from: http://globocan.iarc.fr, accessed on 24/10/2011.

2. Boyle, P, Levin, B. (eds) World Cancer Report 2008. (IARC Press, 2008).

3. De Braud F, Cascinu S, Gatta G.  Cancer of Pancreas. Critical reviews in oncology/hematology, 2004;50(2):147-55