Karcinom bubrega

Karcinom bubrega je jedan od najčešćih maligniteta bubrega.

U svijetu se godišnje dijagnosticira oko 275.000 novih slučajeva sa karcinomom bubrega1. Najčešće se javlja u starosnoj dobi između 50 i 70 godina i češći je kod muškaraca (približno je 62% pacijenata muškog spola)2.

Tačan uzrok oboljevanja se ne zna, ali postoje određeni faktori rizika.

 

Faktori rizika su3:

 • pušenje
 • gojaznost
 • hipertenzija
 • diabetes mellitus
 • ishrana bogata mesom i mliječnim proizvodima
 • porodična istorija.

Dijagnostika

Karcinom bubrega je često asimptomatska bolest što je razlog čestog postavljanja dijagnoze u kasnijim stadijumima bolesti.

Testovi i metode u postavljanju dijagnoze4:

 • Testovi urina na prisustvo crvenih krvnih zrnaca
 • Određivanje nivoa serumskog kalcijuma
 • Ultrazvuk abdomena i bubrega
 • Rentgen bubrega
 • Bubrežna arteriografija
 • CT abdomena

 

Liječenje4

Preporučeno je hiruško odstranjivanje dijela ili cijelog bubrega sa okolnim tkivom i limfnim žijlezdama. Moguća je primjena hemoterapije u slučajevima kad je cijeli bubreg izvađen. Imunoterapija se takođe može koristiti (interferon alfa, interleukini).

 

REFERENCE

1. Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008 v1.2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2010. Available from: http://globocan.iarc.fr, accessed on 24/10/2011. 

2. Parkin DM, Bray F, Ferlay J and Pisani P. Global cancer statistics 2002. CA Cancer J Clin, 2005; 55: 74-108. 

3. Boyle, P, Levin, B. (eds) World Cancer Report 2008. (IARC Press, 2008). 

4. Linehan WM, Rini BI, Yang JC. Cancer of the Kidney. In: DeVita VT, Lawrence TS, Rosenberg SA, eds. DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles and Practice of Oncology. 8th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams & Wilkins; 2008: 1331-1357.