Dijagnoza

Rana dijagnoza osteoporoze je značajna zbog masovnosti oboljevanja i radi spriječavanja ozbiljnih posljedica i komplikacija kao što su prelomi kičmenih pršljenova, butne kosti, te invaliditet.

Osteoporoza je bolest koja često protiče bez simptoma, te je dijagnozu teško postaviti na osnovu anamnestičkih podataka i kliničke slike. Mnoge žene zamjenjuju osteoporozu sa artritisom i vjeruju da moraju pričekati simptome kao što su otekli i bolni zglobovi prije nego što posjete doktora Smanjenje visine, pogrbljenost i bolovi u leđima najčešće se pripisuje drugim razlozima ili jednostavno starenju.


Dakle dijagnoza osteoporoze se često postavlja tek kada bolest uznapreduje i kada je gustina koštane mase toliko smanjena da čak i nagli pokret ili naizgled bezazlen pad, može da izazove prelom kosti


Dijagnoza osteoporoze temelji se na denzitometrijskim, radiološkim i laboratorijskim nalazima. 


Prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije zlatni standard u dijagnozi osteoporoze predstavlja mjerenje koštane gustine, metodom DEXA DENZITOMETRIJE (dvoenergetska apsorpciometrija X zracima).

DEXA denzitometrija1

  • ovo je naprecizniji i najpouzdaniji način mjerenja koštane gustine, kao i procjene rizika za nastanak preloma
  • metoda je jednostavna, bezbolna i komforna, kratno traje (nekoliko minuta), a doza zračenja je minimalna.
  • koštana gustina se najčešće mjeri na slabinskoj kičmi i na kuku, ali je moguće mjerenje izvršiti i na drugim delovima skeleta (kostura), kao i na čitavom skeletu.
  • kontrolni pregled se radi najčešće nakon godinu dana kod osoba koje su u visokom riziku od nastanka osteoporoze,mada može i ranije, kao i kod osoba kod kojih je konstatovana osteoporoza, kako bi se pratili efekti primenjene terapije


Ultrazvučni denzitometar
Ova novija denzitometrijska metoda omogućuje procjenu koštane gustoće na petnoj kosti ili podlaktici. Ultrazvučni uređaj  je manji, prenosiv i znatno jeftniji od DXA denzitometra, pa je često u upotrebi  u sredinama u kojima nije dostupna dijagnostika DEXA denzitometrijom. Mjerenje traje oko 1 minutu, a rezultati obično dobro koreliraju s nalazima DXA denzitometrije.