Faktori rizika

Faktori rizika za nastanak osteoporoze su mnogobrojni a najčešći su:


 • Rana hirurška ili prirodna menopauza (pre 45-te godine života) ili dokazani manjak ženskih polnih hormona - estrogena
 • Osteoporoza u porodici
 • Mala tjelesna masa, manji obim kukova i sitna građa
 • Starija životna dob
 • Kasna prva menstruacija (menarha nakon 15-e godine)
 • Kod mladih žena s anoreksijom  naročito je visok rizik od osteoporoze, posebno u slučaju menstrualnih poremećaja
 • Žene koje nisu rađale. Interesantno je da trudnoća i dojenje ne povećavaju rizik iako se kalcij pojačano troši.
 • Prethodni prelomi kostiju
 • Podatak o smanjenju telesne visine ili o nastalim deformacijama kičmenog stuba
 • Sjedeći način života, nedovoljna fizička aktivnost
 • Loše navike (pušenje, konzumiranje kafe i alkohola)
 • Nepravilna ishrana (sa smanjenim unosom kalcijuma i vitamina D)
 • Nedovoljno izlaganje suncu
 • Druge bolesti (prvenstveno bolesti žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, bolesti štitne i paratireoidne žlijezde, bolesti želuca i crijeva zbog slabe resorpcije hrane, narušena funkcija bubrega i neke zapaljenske reumatske bolesti)
 • Bolesti koje smanjuju nivo testosterona također mogu doprinijeti povećanom riziku kod muškaraca (npr. liječenje karcinoma prostate ili bolest testisa).
 • Osobe koje boluju od depresivnih poremećaja, zbog povećanih razina hormona kortizola, mogu imati povećani rizik od razvoja osteoporoze.
 • Upotreba nekih lijekova, koji smanjuju koštanu čvrstinu (kortikosteroidi, heparin,neke vrste antacida,lijekovi za lečenje epilepsije i hemoterapija)

                                      

2_Uradite test rizika za osteoporozu   

Provjerite vlastitu opasnost oboljevanja od osteoporoze odgovorom na sljedeća pitanja:
Upišite u praznu kućicu pokraj odgovora broj bodova .


1.

Koliko imate godina?


ispod 50

0
50-69 god

1
70-79 god

2
>80 god.

42.

Koliko dugo ste u menopauzi?


manje od 10 god

0
11-17 god

1
Više od 18 god

23.

Da li ste uzimali hormonsko nadomjesno liječenje?

Da

0
Ne

14.

Da li ste nakon 45 god. doživjeli prelom kosti?

Kuk

Da

3
Ne

0Ručni zglob

Da

1
Ne

0Kičma

Da

2
Ne

0Rame

Da

2
Ne

0Drugdje

Da

1
Ne

0
ukupno:5.

Kolika je vaša tjelesna težina?


iznad 60 Kg

0
Između 57 i 60 Kg

1
Ispod 57 Kg

26.

Da li ste ikada neprekidno liječeni kortikosteroidima?

Da

1
Ne

07.

Imate li bolest: hipertireozu, hronične proljeve i opstipaciju, crijevnu malapsorpciju, hiperparatireoidizam, Cushingovu bolest ili bubrežne kamence?

Da

1


Ne

0
UKUPNO:


ANALIZA:

 • 0-4 slabiji rizik za osteoporozu
 • 5-6 povećani rizik za osteoporozu
 • >6 visoki rizik za osteoporozu