Transplantacija bubrega

Transplantacija ili presađivanje bubrega je najbolja metoda liječenja pacijenata u terminalnom stadiju hronične bolesti bubrega. Transplantacijom se postiže maksimalna medicinska, lična i socijalna rehabilitacija pacijenta.      

Transplantacija bubrega je procedura pri kojoj se zdravi bubreg davatelja smješta u donji dio abdomena primatelja, pri čemu se krvni sudovi (arterije i vene) novog bubrega povezuju sa krvnim sudovima primatelja. Novi bubreg preuzima funkciju oba bubrega koji su izgubili svoju funkciju. Ukoliko ne postoji opasnost od nastanka infekcije ili visokog krvnog pritiska bubrezi se ne odstranjuju.