Izbor davatelja i primatelja

Transplantaciji bubrega mogu se podvrgnuti svi  pacijenti koji su u terminalnom stadiju hronične bolesti bubrega, kao i pacijenti koji su na dijalizi (hemodijaliza i peritonealna dijaliza), kao i pacijenti koji još nisu na dijalizi a vrlo su blizu terminalnom stadiju HBB.

 

Davatelj bubrega može biti kadaver (umrla osoba) ili živ dobrovoljac, najčešće član porodice. Živi davatelj može biti biološki srodna osoba (roditelji, braća, sestre, djeca, članovi šire porodice) ili biološki nesrodni (bračni partner ili prijatelj).

Davatelj organa mora proći niz ispitivanja da bi se dokazalo da se radi o potpuno zdravoj osobi koja dobrovoljno donira svoj bubreg.