Prednosti transplantacije

Uspješna transplantacija bubrega je najbolja metoda liječenja bolesnika u terminalnom stadiju hronične bolesti bubrega. Pacijenti više ne moraju ići na dijalizu, i napokon se mogu vratiti normalnom načinu života. Imaju ograničenja u smislu izmjene režima ishrane i fizičke aktivnosti, ali ipak zadržan je visok kvalitet života.

Bubreg_end


Kod žena u terminalnom stadiju HBB često je prisutan izostanak menstruacije i neplodnost. Nakon uspješnog presađivanja bubrega, postepeno se uspostavlja normano funkcionisanje endokrinološkog sistema, uključujući i lučenje spolnih hormona. To dovodi do ponovne mogućnosti začeća, uspješne trudnoće i rađanja.