Prevencija infekcije

Imunosupresivna terapija dovodi do slabljenja imuniteta kod pacijenta sa presađenim bubregom. Organizam pacijenta sa presađenim bubregom podložan je cijelom spektru bakterijskih, virusnih, gljivičnih i protozoičnih infekcija koje bi u normalnim uslovima protekle sa blagom kliničkom slikom, ili ne bi ni došlo do pojave infekcije. Virusne infekcije su najčešće izazvane od strane Citomegalo virusa, Ebštajn Bar virusa, herpes virusa i papiloma virusa. Ove virusne infekcije mogu dovesti do vrlo ozbiljnog i teškog stanja, koje može okončati i smrtnim ishodom. To uvijek treba imati na umu, naročito ako se javi nejasna temperatura, pneumonija, gastrointestinalna krvarenja i sl.

Neposredno   po izvršenoj transplantaciji pacijenti moraju voditi računa o svojim higijenskim navikama, izbjegavati rukovanje i kontakt sa bolesnim osobama. Isto tako, trebaju primati i antiviralnu terapiju kao prevenciju reaktivacije ranijih infekcija, ili zbog sprječavanja nastanka novih.