Epidemije i pandemije

Najčešća forma virusa influence je poznata kao tip A, i povezana je sa najozbiljnijim epidemijama i pandemijama.

Epidemije influence se mogu dogoditi svake godine – mada obim i težina se razlikuju, dok pandemije – epidemija svijeta – se događa svake 10 ili 40 godine i zahvati oko 50% popluacije.2

Najteže epidemije influence uključuju: 

 1. 1918 - 1919 “Spanish flu” A (H1N1)  30 milliona umrlih u svijetu
 2. 1957 - 1958  “Asian flu” A (H2N2)   3 milliona umrlih u svijetu
 3. 1968 - 1969 “Hong-Kong flu” A (H3N2) 1.5 milliona umrlih u svijetu

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Procenjeno je da se posjete ljekarima primarne zdravstvene zaštite povećavaju za 140 do 150 puta za vrijeme trajanja epidemije gripa što svakako predstavlja povećanje troškova zdravstvenog osiguranja.3

Komplikacije gripa, kao što su sinuzitis, bronhitis, upala pluća povećavaju ukupne troškove liječenja. Podaci iz velikog bolničkog istraživanja sprovedenog u Americi pokazali su da je povećanje broja hosptalizacija povećano za 100 do 170 % tokom epidemije gripa.1

Procjenjeno je da 10% odsustva s posla odlazi na influnecu.4

Poslije povrataka na posao, kod 80% odraslih produktivnost je smanjena.5

recept

Reference:

 1. Nguyen-Van-Tam JS. Epidemiology of influenza. In: Textbook of Influenza (Nicholson KG, Webster RG, Hay AJ, eds.). Oxford: Blackwell Science Ltd, 1998: 181–206.
 2. Glezen WP. Emerging infections: pandemic influenza. Epidemiologic Reviews 1996; 18: 64–76.
 3. Nicholson KG, Webster RG, Hay AJ, eds. Textbook of Influenza. Oxford: Blackwell Science Ltd, 1998: 181–206.
 4. Smith A. Influenza, colds and performance efficiency. Occupational Health Review 1992; 35: 13–15.
 5. Szucs TD, Snacken R. The socioeconomics of influenza and its control measures. Pharmacoeconomics supplement, 1999, Vol 16, Suppl`ement 1:28
 6. Nichol, KL et al. The efficacy and cost effectiveness of vaccination against influenza amongst elderly persons living in the community. N Engl J Med 1994; 331: 778-84
 7. WHO, Influenza (Seasonal)Fact sheet N°211, April 2009 . Dostupno na :http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/index.html  [20.10.2011]
 8. Treanor JJ. In: Mandell, GL, Bennet GE, Dolin R eds. Principles and practice of infectious diseases 5th ed. New York: Churchill Livingstone, 1999, 14: 191-197. Influenza Virus.