Liječenje

Gripa u većini slučajeva zahtijeva samo simptomatsku terapiju. Preporučuje se: mirovanje, uzimanje što više tečnosti i  primjena lijekova sa analgetičkim i antipiretičkim djelovanjem sa ciljem ublažavanja simptoma. Najčešće se koristi paracetamol. Važno je naglasiti da se salicilati ne smiju davati djeci i adolescentima jer može nastupiti jedna teška komplikacija Reyev sindrom koja dovodi do teškog oštećenja mozga, kao i jetre.

Otprije postojeći antivirusni lijekovi amantadin i rimantadin vrlo se rijetko upotrebljavaju zbog neželjenih popratnih učinaka te brzog nastanka otpornosti virusa. Novi antivirusni lijekovi, inhibitori neuraminidaze nemaju te nedostatke, ali se moraju primijeniti već na samom početku bolesti, svakako u prvih 48 sati nakon pojave prvih simptoma. Anitvirusni lijekovi skraćuju trajanje bolesti i ublažavaju simptome, a u velikom postotku smanjuju broj i težinu komplikacija, potrošnju antibiotika i potrebu za hospitalizacijom bolesnika

Inhibitori neuraminidaze se mogu davati i djeci i odraslim osobama.

Na žalost i dalje većina pacijenta uzima pomoćna ljekovita sredstva, kako bi smanjili simptome influence, ali ovi agensi, ne djeluju na virus te se bolest i dalje nastavlja, što dovodi do povećanja rizika od nastanka sekundranih komplikacija.

3

Vakcinacija


Važna preventivna strategija protiv gripa se odnosi na vakcinciju “osjetljivih” grupa pacijenata sa ciljem da se spriječi infekcija. Vakcinacija se provodi inaktiviranim (mrtvim) vakcinama, a preporučuje se posebno ugroženim skupinama stanovništva, kod kojih gripa može biti vrlo teška bolest. Zbog stalnih promjena virusa i kratkog trajanja imunosti vakcinaciju treba ponavljati svake godine.7

                     

Uopšteno, studije pokazuju da je vakcinacija efikasna u 30 do 90% slučajeva. Ukoliko se pojavi neka nepredviđena nova vrsta virusa pošto je vakcina proizvedena i distribuirana, pacijenti koji prime vakcinu neće biti zaštićeni.

Istraživanja pokazuju da je vakcina protiv influence proizvedena svake godine efikasna protiv te vrste virusa i proizvedena u dobrom vremenskom periodu. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) koordinira razmjenom i protokom informacija u svjetskim razmjerama o influenci i savjetuje o formulaciji vakcine protiv influence.7

   

Antivirusni lijekovi


Postoje dvije skupine antivirusnih lijekova odobrenih za liječenje i sprječavanje gripe. Najčešće korišteni antivirusni lijekovi su inhibitori neuraminidaze koji se mogu primijeniti oralno ili inhaliranjem.7

Primjena antivirusnih lijekova može biti povezana sa neželjenim dejstvima i brzim nastankom  rezistencije. Međutim, istraživači su uspjeli da sa klasom lijekova – inhibitori neuraminidaze (NAIs) – koji napadaju sam virus i zaustavljaju napad – dobiju lijekove koji su bezbjedni i nisu povezani sa stvaranjem rezistencije.

Ciljno mjesto dejstva inhibitora neuraminidaze je jedan od dva najvažnija satojka površine virusa, protein neuraminidaza.

Ukoliko je neuraminidaza blokrana, virus je nesposoban da inficira sljedeću ćeliju.

   

Kontrola influence 


Procenat dobro dijagnostikovane influence dramatično raste, čak dvostruko, ukoliko su ljekari obavješteni da je virus prisutan.8 Sa znanjem o lokalnoj epidemiji, ljekari mogu efikasno da dijagnostikuju i liječe gripu, a pacijenti mogu na vrijeme da se jave ljekaru i dobiju adekvatnu terapiju.