Klinička slika

Virusni hepatitis B ima dug period inkubacije od 40 do 180 dana. Najkraće vrijeme inkubacije iznosi 14 dana, a najduže 9 mjeseci.

 

Hronični B hepatitis prolazi kroz više stadijuma:

  1. Početni stadijum - traje od 3 do 10 dana

Može da prođe neprimjetno bez ikakvih simptoma ili da se u nekim slučajevima javi povišena temperatura, malaksalost, bolovi u zglobovima i mišićima, gubitak apetita, mučnina, povraćanje i proliv.

      2.   Ikterični stadijum (žutica) - traje od 2 do 12 sedmica

Karakteristika ovog stadijuma je pojava žutila na koži i sluzokoži. Stolica iz uobičajene tamno smeđe boje prelazi u svijetlu skoro bjeličastu boju, a urin poprima boju piva  tj. smeđe - crvenu boju. Žutica se javlja kod 20 – 35% oboljelih.

Potpuno ozdravljenje, odnosno izbacivanje virusa iz organizma se očekuje kod oko 90% osoba. 

Akutni hepatitis B u 1 do 5% slučajeva može poprimiti najteži oblik, a to je tzv. fulminantni hepatitis koji dovodi do zatajivanja jetre i oštećenja mozga sa smrtnim ishodom.

U 5 do 10% zaraženih osoba organizam domaćina nije uspio da se izbori sa virusom i akutni hepatitis prelazi u hronični oblik. Kao posljedica nastaje umnožavanje virusa u ćelijama jetre što vodi ka njihovom daljem oštećenju. 

Hronični hepatitis B se definiše kao virusna infekcija koja traje duže od 6 mjeseci.

Ako se radi o perinatalnoj transmisiji HBV-a, dakle u toku poroda  hronična infekcija će se razviti u oko 90% djece do 6 godina života.

Glavni simptomi bolesti u ovoj fazi su umor i povremeni bol ispod desnog rebarnog luka.

 

PROGRESIJA BOLESTI

  • Hepatitis B infekcija može progredirati sporo, tokom godina. Oko 25% pacijenata sa hroničnim hepatititsom B razvija cirozu jetre (ožiljno izmjenjena jetra) što dovodi do ozbiljne disfunkcije jetre. 9
  • Kod pacijenata sa hroničnim hepatitisom B i cirozom dolazi do razvoja primarnog raka i otkazivanja funkcije jetre što zahtjeva hitnu transplantaciju jetre.

Nema pouzdanih podataka koji faktori virusa utiču na progresiju bolesti (genotip, nivo virusne kiseline u krvi), ali se zna da neki od faktora kao što su: muški pol, starija životna dob, duže trajanje infekcije, udružena infekcija sa drugim virusima (HIV, HCV), upotreba alkohola i droga, mogu ubrzati progresiju bolesti. 9