Način prenosa i prevencija

Svaki čovjek tokom života može doći u kontakt sa virusom, ali ne mora biti inficiran. To znači da imuni (odbrambeni) sistem organizma može da se izbori sa virusom i eliminiše ga. Kod infekcije hepatitis B virusom u oko 90 % slučajeva dolazi do samoizlječenja akutne infekcije. Najveći broj zaraženih HBV – om oporavi se od infekcije da i ne primjeti nikakve simptome bolesti.

Glavni put prenosa hepatitis B infekcije je:

 • sa zaražene majke na dijete u toku poroda
 • putem krvi i krvnih derivata¹
 • seksualni kontakt sa zaraženom osobom¹
 • transplantacijom tkiva i organa

Infekcija putem krvi se najčešće dešava kod intravenskih ovisnika opojnih droga koji koriste zajedničke igle i šprice.

Virusi hepatitisa B se ne prenose svakodnevnim društvenim kontaktima kao što su rukovanje, poljupci, kihanje i kašljanje i sl.

HBV je također prisutan u pljuvački, sjemenoj tečnosti i vaginalnom sekretu, a u znatno manjoj koncentraciji u suzama, znoju i urinu zaražene osobe.

U 20% zaraženih osoba ne može se utvrditi kako je došlo do infekcije!

Zbog toga je važno da se svi ljudi testiraju svakih  6 mjeseci na virus hepatitisa  B i C  što je danas dostupno u svakom gradu u Bosni i Hercegovini.

Vakcinacija

Svjetska zdravstvena organizacija je predložila da se  vakcinacija  protiv hepatitisa B uvrsti u nacionalne imunizacione programe6. U našoj zemlji vakcinacija protiv hepatitisa B je takođe dio redovnog imunizacionog programa.

 

vakcina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakon u Bosni i Hercegovini od 2007. godine propisuje obaveznu vakcinaciju protiv hepatitisa B za svu djecu od rođenja do navršene jedne godine života7,8.

Vakcinacija se obavlja davanjem tri doze vakcine za djecu (0.5 ml), duboko intramuskularno u anterolateralni dio butine ili deltoidni mišić desne ruke, po šemi: prilikom rođenja, sa mjesec dana i sa šest mjeseci.

 1. prva doza vakcine obavezno se daje u prvih šest sati nakon rođenja, a samo izuzetno ovaj rok se može produžiti na 12 sati.
 2. kod djece HBsAg pozitivnih majki, vakcinacija se vrši davanjem četiri doze vakcine po šemi: prilikom rođenja, sa mjesec dana, sa dva mjeseca, sa dvanaest mjeseci.
 3. djeci HBsAg pozitivnih majki prva doza vakcine mora se dati u prvih šest satinakon rođenja.

Vakcinacija protiv hepatitisa B indicirana je za:

 • zdravstvene radnike u zdravstvenim ustanovama
 • ostalo osoblje u zdravstvenim ustanovama koje dolazi u kontakt sa krvlju, sekretima i ekskretima  bolesnika
 • bolesnike na hemodijalizi
 • hemofiličare
 • štićenike zavoda za mentalno retardirana lica
 • intravenske narkomani
 • polne partnere HBsAg pozitivnih lica
 • lica koja rade na održavanju čistoće u javnim komunalnim preduzećima
 • lica koja vrše tetovažu, pirsing i druge radnje koje narušavaju integritet kože
 • učenike medicinske škole i studenti medicinskog i stomatološkog fakulteta