Hepatitis C

Hepatitis je upalno oboljenje jetre. Može biti uzrokovano različitim agensima, kao i hepatitis C virusom. 

Hepatitis C virus (HCV)  je nekada označavan kao hepatitis non A non B, a prvi put je opisan 1975. godine. Javljao se kod osoba koje su svježe operisane sa izvršenom  transfuzijom krvi koje su nakon određenog perioda oboljevale od hepatitisa1.

52305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choo i saradnici su 1989. godine predočili potpuni oblik i građu genoma HCV virusa 1,2. Hepatitis C virus pripada skupini RNA virusa – porodica Flaviviridae, sferičnog  je oblika veličine 30 – 60 nm. Daljim istraživanjima potvrđeno je postojanje 6 različitih  genotipova koji se označavaju brojevima od 1 do 6 i više subtipova hepatitis C virusa. Genotipizacija  HCV – a  je važna zbog određivanja dužine liječenja3.

U Bosni i Hercegovini kao i evropskim zemljama preovladava genotip 1 i 3.

Upravo zbog ovako velikog broja subtipova ovog virusa danas ne postoji vakcina protiv heaptitisa C.

Procjene govore da u svijetu ima od 130 do 170 miliona ljudi oboljelih od hroničnog virusnog hepatitisa C, odnosno 3% svjetske populacije što predstavlja jedan od glavnih javnozdravstvenih problema. Smatra se da od hepatitisa C umire 400.000. ljudi godišnje u cijelom svijetu 4,5.

Prema izvještaju “Centers for disease control and prevention (CDC)”  u Bosni i Hercegovini prevalenca HCV iznosi 2 – 2,9%7