Dijagnoza

Hepatitis C virus ima 6 genotipova. Najčešća infekcija je genotipom 1, koji je najteži za liječenje, potom  2 i 3, koji se lakše liječe.

Clj terapije je eradikacija virusa, prevencija ciroze, primarnog raka jetre i otkazivanja jetre. 

Svi pacijenti sa HCV infekcijom su kandidati za liječenje. Terapija se preporučuje prema odgovarajućim biohemijskim, virusološkim i patohistološkim parametrima6.

Postizanje stabilnog virusološkog odgovora (SVR) je ultimativni terapijski cilj, što znači odsustvo virusne nukleinske kiseline u krvi bolesnika šest mjeseci poslije završetka terapije. Jedanput postignuti SVR označava ujedno i izlječenje. 

Enzimi jetre (alanin aminotransferaza – ALT)

Povećanje ALT enzima označava oštećenje hepatocita (ćelije jetre). Povišeni enzimi jetre u krvi sugerišu na oštećenje jetre i bolest jetre. Serumske transaminaze su koristan marker oštećenja jetre, ali ne i specifičan za virusno oštećenje jetre, jer dosta fluktuiraju i mogu biti povišene iz drugih razloga (npr. alkoholno oštećenje). Na žalost, kod nekih bolesnika s hepatitisom C nivo biohemijskih vrijednosti jetrenih enzima može biti normalna pa bolest ostaje neprepoznata.   

Anti HCV test - otkrivanje antitijela  

Osnovna dijagnoza hepatitisa C je potvrda postojanja hepatitis C antitijela (anti HCV).

Ako je pacijent anti HCV pozitivan  to znači da su prisutna hepatitis C antitijela u krvi tj. da je osoba bila u kontaktu sa virusom. Na osnovu ovoga testa ne može se procijeniti da li se radi o preboljeloj infekciji hepatitis C virusom ili o dugotrajnoj hroničnoj infekciji.

Zato je potrebno uraditi dodatnu dijagnostiku- PCR.

   

PCR test – otkrivanje virusa u krvi 

PCR (polymerase chain reaction) analiza se radi u mikrobiološkoj laboratoriji pri Kliničkim Centrima. Ovaj test podrazumijeva potvrdu infekcije  HCV virusom kao i količinu samog virusa u krvi tj. broj kopija virusa (kvalitativni i kvantitativni PCR).

Kvalitativni PCR određuje prisutnost virusa u krvi.  Kvantitativni PCR mjeri količinu virusa u krvi, a iskazuje se brojem kopija virusa u 1 ml krvi ili internacionalnim jedinicama u 1 ml krvi (IU /ml).

Nalaz HCV RNA u krvi ukazuje na aktivno razmnožavanje virusa i postojanje infekcije. Potpunu dijagnostiku HCV-a podrazumijeva tzv. genotipizacija virusa što je važno za određivanje trajanja terapije kao i uspjeh iste.

3845

Histološki nalaz jetre

Histološka analiza tkiva jetre (biopsija jetre) može sa većom sigurnošću da pokaže oštećenje jetre. Biopsijom jetre se postavlja dijagnoza, odmaklost oštećenja jetre, prati progresija bolesti i odgovor na terapiju. Biopsija jetre ukazuje na stepen zapaljenja (inflamacija) i stepen fibroze (fibrozno izmenjena jetra), što zajedno predstavlja pouzdan pokazatelj oštećenja jetre.