Klinička Slika

TOK BOLESTI I SIMPTOMI HEPATITISA  C

 

Kod najvećeg broja inficiranih hepatitis C virusom, simptomi i znaci bolesti nedostaju ili su oskudni, stoga se HCV infekcija često opisuje kao “tiha bolest”.

     

Najčešći simptomi su:

 • povišena temperatura
 • malaksalost
 • umjeren bol ispod desnog rebarnog luka
 • oslabljen apetit
 • žutica
 • mučnina i povraćanje
 • bolovi u mišićima

 

PROGRESIJA BOLESTI

 • Akutna faza bolesti traje šest mjeseci od momenta infekcije. Tokom tog vremena kod 20% pacijenata virus spontano nestaje, bez  ikakve  terapije. Kod ostalih 80% inficiranih  bolest poprima hronični tok5.
 • Hepatitis C infekcija može progredirati sporo, tokom godina. Oko 20% pacijenata sa hroničnim hepatititsom C razvija cirozu jetre (ožiljno izmjenjena jetra) što dovodi do ozbiljne disfunkcije jetre 5.
 • Kod pacijenata sa hroničnim hepatitisom C i cirozom dolazi do razvoja primarnog raka i otkazivanja funkcije jetre što zahtjeva hitnu transplantaciju jetre.
 • Nema pouzdanih podataka koji faktori virusa utiču na progresiju bolesti (genotip, nivo virusne kiseline u krvi), ali se zna da neki od faktora kao što su: muški pol, starija životna dob, duže trajanje infekcije, udružena infekcija sa drugim virusima (HIV, HBV), upotreba alkohola i droga mogu ubrzati progresiju bolesti5.