Liječenje

Za liječenje hroničnog hepatitisa C danas se koristi dvojna terapija sljedećim lijekovima:

  • Pegilirani interferon alfa 2a u kombinaciji sa ribavirinom
  • Pegilirani interferon alfa 2b u kombinaciji sa ribavirinom

Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa. Za genotip 1 i 4 terapija traje 48 sedmica, a za genotip 2 i 3 terapija traje 24 sedmice.

Od 2011. godine pacijenti sa genotipom 1 u Americi i Evropi imaju mogućnost trojne terapije novim lijekovima tzv. proteaza inhibitorima koji se dodaju standardnoj terapiji Pegiliranom interferonu i ribavirinu.

Pegasys

Reference:

  1. Purcell R. NIH Consensus Conference on Hepatitis C. 1997
  2. Neumann A, et al. Science 1998; 282: 103
  3. Rosenberg S. J Mol Biol 2001; 313: 451, Hoofnagle J. Hepatology 2002; 36: S21
  4. National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement: Management of Hepatitis C:  2002 – June 10 – 12, 2002
  5. CDC. Centers for disease control and prevention ( July 2011). Dostupno na:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ [24.10.2011.]
  6. National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement: Management of Hepatitis C:  2002 – June 10 – 12, 2002 
  7. WHO, Hepatitis C Fact sheet No 164, June 2011. Dostupno na: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/  [24.10.2011.]