skip to the content

Vijesti

26/02/2013

Saopštenje za medije                                                                     

Basel, 22. februar 2013.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je lijek Kadcyla® (trastuzumab emtansin) kompanije Roche za tretman HER2-pozitivnog karcinoma dojke

Novi personalizovani lijek pomogao je pacijentima da žive duže, pokazali su rezultati kliničke studije koja je poredila lijek Kadcyla®  (trastuzumab emtansin) sa  standardnom terapijom za karcinom dojke

Krovna regulatorna Američka agencija za hranu i lijekove (Food and Drug Administration, FDA) dala je zvanično odobrenje za upotrebu lijeka Kadcyla® (trastuzumab emtansin ili T-DM1) u tretmanu  pacijenata koji imaju HER2-pozitivni metastatski karcinom dojke, objavili su u petak 22. februara 2013.  godine, FDA i farmaceutska kompanija Roche.

Lijek Kadcyla® je jedan  od takozvanih pametnih lijekova  koji  specifično djeluju na  HER2-pozitivne tumore, koji predstavljaju posebno agresivan tip ovog oboljenja,  a 15-20% svih tumora dojke je HER2-pozitivno.

Kadcyla je prvi konjugat lijek koji se sastoji od antitijela (trastuzumab) i citostatika DM1. Nakon što se Kadcyla svojim antitjelom (trastuzumab) veže za HER2-pozitivne receptore na tumorskoj ćeliji, u tumorsku ćeliju otpušta se citostatik DM1. Na taj način postiže se dvostruki učinak i efekat: blokiranje HER2 receptora na tumorskoj ćeliji i djelovanje citostatika unutar tumorske ćelije. Sve to dovodi do spriječavanja rasta tumora, usporavanja napredovanja bolesti, poboljšava se kvalitet života i produžava preživljavanje oboljelih.

Kadcyla je lijek namijenjen pacijentima u kasnoj (metastatskoj) fazi bolesti,  nakon što su već prošli tretman sa Herceptinom® (trastuzumab), koji također predstavlja jedan oblik anti-HER2 terapije i taksanima, hemoterapeuticima  koji se često koriste u tretmanu karcinoma dojke. Terapijske opcije koje su do sada bile na raspolaganju ovim pacijentima davale su skromne rezultate uz dosta neželjenih efekata.

Američka agencija za lijekove (FDA) je izdala odobrenje za upotrebu lijeka Kadcyla po ubrzanom postupku koji se primjenjuje kada se utvrdi da novi lijek omogućava efikasniju i sigurnu terapiju, kada ne postoje zadovoljavajuće terapijske alternative ili kada se očekuje značajno poboljšanje u odnosu na postojeću terapiju.

Ubrzano odobrenje zasnovano je na rezultatima međunarodne kliničke studije EMILIA, koja je razmatrala efikasnost i sigurnost lijeka Kadcyla. Rezultati studije su pokazali da je grupa pacijenata koja je primila Kadcylu živjela u prosjeku 30.9 mjeseci, skoro šest mjeseci duže u odnosu na 25.1 mjeseci  koliko je bilo ukupno prosječno preživljavanje pacijentica koje su primile standardnu terapiju.

Roche je također podnio zahtjeve za odobrenje stavljanja u promet  lijeka Kadcyla ® (trastuzumab emtansin) u terapiji HER2-pozitivnog metastatskog karcinoma dojke i drugim regulatornim tijelima širom svijeta, uključujući i Europsku agenciju za lijekove (European Medicines Agency, EMA).

    

Detaljnije informacije:

 

O osobinama i efikasnosti Kadcyla-e u terapiji HER2-pozitivnog metastatskog karcinoma dojke

Kadcyla je konjugat antitijelo-lijek koji se trenutno ispituje u primjeni kod HER2-pozitivnog karcinoma dojke.  Kao i Herceptin, Kadcyla se također veže za HER2-pozitivne ćelije i tako blokira nekontrolisane signale koji stimulišu rast tumora dok u isto vrijeme aktivira imuni sistem da napadne tumorske ćelije. Nakon što tumorske ćelije internaliziraju Kadcyla-u, ovaj lijek je dizajniran da unutar ćelije oslobodi toksičnu DM1 komponentu.

Odobrenje lijeka Kadcyla od strane FDA zasnovano je na rezultatima kliničke studije EMILIA (TDM4370g/BO21977) – međunarodne, randomizirane, otvorene studije Faze III koja je vršila poređenje lijeka Kadcyla sa kombinacijom lijekova lapatinib i Xeloda® (kapecitabin) na 991 pacijentu sa HER2-pozitivnim lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke koji su već bili tretirani Herceptinom i hemoterapijom baziranom na taksanima. Rezultati između ostalog uključuju:1

 • Studija je uspješno zadovoljila oba ko-primarna cilja studije: ukupno preživljavanje i preživljavanje bez progresije bolesti (engl. progression-free survival, PFS) prema procjeni nezavisnog nadzornog odbora.
 • Pacijenti koji su primili lijek Kadcyla živjeli su u prosjeku 5.8 mjeseci duže (ukupno preživljavanje) u poređenju sa pacijentima koji su primili lapatinib i Xelodu, kombinaciju koja trenutno predstavlja standardnu terapiju u ovom stadiju bolesti (medijana ukupnog preživljenja; 30.9 mjeseci naspram 25.1 mjeseci).
 • Pacijenti koji su primili lijek Kadcyla imali su za 32% smanjen rizik od smrti u poređenju sa pacijentima koji su primili kombinaciju lapatiniba i Xelode (HR=0.68; p=0.0006).
 • Pacijenti koji su primili lijek Kadcyla živjeli su znatno duže bez pogoršanja njihovog oboljenja (PFS) u poređenju sa onima koji su primili lapatinib i Xelodu (HR=0.65, 35 % smanjenje rizika od pogoršanja bolesti ili smti, p<0.0001; srednja vrijednost PFS 9.6 mjeseci naspram 6.4 mjeseci).
 • Nisu zabilježeni dodatni sigurnosni signali i svi neželjeni efekti su bili u skladu sa već zabilježenim podacima iz prijašnjih studija. Manji udio pacijenata koji su primili lijek Kadcyla imao je neželjene efekte gradusa 3 ili više (ozbiljni neželjeni efekti) u poređenju sa pacijentima koji su primili lapatinib i Xelodu (43.1% naspram 59.2%).
 • Kod pacijenata koji su primili lijek Kadcyla, najčešći (zabilježen u više od 2% pacijenata koji su učestvovali u studiji) neželjeni efekti gradusa 3 ili više bili su: niske vrijednosti trombocita (14.5%), povećani nivoi enzima koje luče jetra i drugi organi (8.0%), smanjene vrijednosti crvenih krvnih zrnaca (4.1%), smanjen nivo kalijuma u krvi (2.7%), probleme nervnog sistema (2.2%) i zamor (2.5%).

 

O karcinomu dojke

Karcinom dojke je najčešći karcinom koji pogađa žene širom svijeta. 2 Svake godine dijagnostikuje se oko 1.4 miliona novih slučajeva karcinoma dojke i svake godine preko 450,000 žena umre od ove bolesti. 2 Kod HER2-pozitivnog karcinoma dojke, na površini tumorskih ćelija prisutne su povećane količine receptora humanog epidermalnog faktora rasta 2 (HER2). Ovo se označava terminom “HER2 pozitivnost” i dešava se u oko 15-20% žena sa karcinomom dojke. 3 HER2-pozitivni karcinom dojke predstavlja posebno agresivan tip karcinoma dojke.4

 

O kompaniji Roche

Kompanija Roche, sa sjedištem u Bazelu, Švicarska, vodeća je farmaceutska kompanija, fokusirana na medicinska istraživanja na područjima i farmaceutike i dijagnostike. Roche je najveća svjetska biotehnološka kompanija, koja proizvodi uistinu diferencirane lijekove u područjima onkologije, infektivnih oboljenja, inflamatornih procesa, bolesti metabolizma i bolesti centralnog  nervnog  sistema. Roche je također vodeća svjetska kompanija u in vitro dijagnostici i dijagnostici raka na osnovu tkiva te pionir u liječenju dijabetesa. Strategija kompanije Roche - personalizirana medicina – ima za cilj ponuditi lijekove i dijagnostičke alate koji će omogućiti značajan napredak u zdravlju, kvaliteti života i preživljenju bolesnika. U 2012. godini kompanija Roche imala je preko 82,000 zaposlenika i uložila preko 8 milijardi švicarskih franaka u istraživanje i razvoj. Prodaja Roche Grupacije dosegla je 2012. godine 45,5 milijardi švicarskih franaka. Genentech, u Sjedinjenim Američkim Državama, je član Roche Grupacije čiji je puni vlasnik kompanija Roche. Roche je vlasnik većinskog paketa dionica kompanije Chugai Pharmaceuticals u Japanu. Za više informacija molimo posjetite web stranicu http://www.roche.com

   

Svi zaštićeni znakovi korišteni ili pomenuti u ovom saopštenju su zakonom zaštićeni

 

 

 

Dodatne informacije

Roche u onkologiji: www.roche.com/de/media/media_backgrounder/media_oncology.htm

 

Roche Bosna i Hercegovina

Tel. + 387 33 568 450

Fax. + 387 33 568 495

www.roche.ba

 

Roche Group Media Relations

Telefon: +41 61 688 8888 / e-mail: basel.mediaoffice@roche.com

- Alexander Klauser (Head)

- Silvia Dobry

- Daniel Grotzky

 

Reference

 1. Verma S, et al. Trastuzumab Emtansine for HER2-positive Advanced Breast Cancer. N Engl J Med 2012; 367:1783-1791.
 2. Ferlay J, et al. GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC Cancer Base No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2010. Available from: http://globocan.iarc.fr.
 3. Wolff A.C et al. American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Guideline Recommendations for Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Testing in Breast Cancer. Arch Pathol Lab Med 2007: 131.
 4. Slamon D et al. Adjuvant Trastuzumab in HER2-Positive Breast Cancer. N Engl J Med 2011; 365:1273-83.
   
22/10/2012

20. Oktobar - Svjetski dan borbe protiv osteoporoze

 

 

Zaustavite odmah: neka vaš prvi prelom bude i posljednji

19.10.2012. povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv osteoporoze farmaceutska kompanija Roche d.o.o. - Roche Ltd. u saradnji sa članovima Udruženja za osteoporozu FBiH, Udruženja fizijatara FBiH i Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu organizovala je pres konferenciju.

Učesnici na pres konferenciji su bili:

 • prof. dr. Elma Kučukalić – Selimović, spec. nuklearne medicine i endokrinologije – šef Klinike za nuklearnu medicinu KCUS
 • prof. dr. Dijana Avdić, spec. fizijatar – Dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu
 • prof. dr. Šekib Sokolović, spec. internista reumatolog – predsjednik Udruženja za osteoporozu Federacije BiH
 • doc. dr. Mirsad Muftić, spec. fizijatar – predsjednik Udruženja fizijatara Federacije BiH, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Pomenuti ljekari ukazali su na značaj prevencije, rane dijagnostike i adekvatnog liječenja ove bolesti. Osteoporoza je jedno od pet najčešćih hroničnih oboljenja i kao takva predstavlja jedan od najvažnijih zdravstvenih problema koji nerijetko zanemarujemo. To je bolest današnjice koja se manifestuje smanjenjem koštane mase, a kao posljedicu imamo povećan rizik od preloma kosti.

Medicinske i socijalne posljedice preloma, a naročito preloma kuka, predstavljaju veliki javno-zdravstveni problem koji prate visok mortalitet i morbiditet i ogromni troškovi liječenja. Problem je značajniji s obzirom da se najčešće radi o starijoj populaciji sa drugim pridruženim bolestima, čestim komplikacijama i neizvjesnim ishodom liječenja. Tome treba dodati invalidnost, gubitak sposobnosti samozbrinjavanja i smanjenja opšteg kvaliteta života. Nakon preloma kuka preko 50 procenata osoba ostaje trajno zavisno u samozbrinjavanju od pomoći drugih osoba ili upotrebi pomagala što dodatno povećava troškove društva.

Osteoporoza je, inače, jedan od glavnih uzroka invaliditeta kod ljudi starije dobi. Bolest se relativo lako otkriva skrining metodom - ultrazvučno mjerenje gustine petne kosti koja omogućava procjenu koštane gustine na petnoj kosti. Zlatni standard za ranu dijagnozu osteoporoze je rendgenološka metoda DXA osteodenzitometrija (eng. dual energy X-ray absorptiometry) koja je jednostavna, komforna i traje nekoliko minuta, a doza zračenja je minimalna. Koštana gustina se mjeri na slabinskoj kičmi i na kuku, a kontrolni pregled se radi najčešće nakon godinu dana da bi se pratio efekat primjenjene terapije. Ukoliko dođe do pojave oboljenja, potrebno je ukloniti ostale moguće faktore rizika za nastanak povrede i početi sa liječenjem. Liječenje osteoporoze ima prvenstveno za cilj da prevenira prelome, održava i povećava koštanu masu, te da ukloni simptome preloma i deformiteta kosti. Na ovaj način se unapređuju i čuvaju funkcionalne sposobnosti pacijenta.

Kako bi se smanjio rizik obolijevanja od osteoporoze ljekari preporučuju pravilnu ishranu – odgovarajući unos kalcija i vitamina D, eliminisanje loših navika – prestanak pušenja, smanjenje konzumiranja alkohola i većih količina kafe, te više kretanja i vježbe jer prevencija je najbolji lijek protiv osteoporoze. Saznanja do kojih je savremena nauka došla kada je u pitanju osteoporoza ukazuju da je od posebne važnosti uravnotežena ishrana bogata kalcijem, koji utiče na izgradnju i očuvanje zdrave koštane mase. Nedostatak kalcija i vitamina D, kao i prehrana siromašna bjelančevinama, povećavaju rizik od osteoporoze.

Svakih 30 sekundi, neko u Evropi, najčešće ženskog pola u postmenopauzi, doživi prelom koji je posljedica osteoporoze. Najčešće su to prelomi kičmenih pršljenova, kuka i ručnog zgloba.

Epidemiološki podaci mnogobrojnih svjetskih studija ukazuju na sav značaj problema:

 • Svaka treća žena i svaki osmi muškarac će do kraja svog života doživjeti barem jedan osteoporotični prelom.
 • Nakon osteoporotičnog preloma kuka čak 25 procenata pacijenata umire tokom prve  godine od direktnih i indirektnih komplikacija.
 • Samo direktni godišnji medicinski troškovi za liječenje 2,3 miliona preloma u SAD-u i Evropi premašuju 27 milijardi dolara.
 • Svjetska brojka preloma kuka kao posljedice osteoporoze porast će do sredine 21. vijeka čak tri puta – sa 1,7 u 1990. na 6,3 miliona godišnje u 2050. godini.

Prema podacima Zavoda za statistiku u BiH ima oko 540 000 žena u postmenopauzalnoj dobi. Ukoliko primjenimo svjetski standard da je osteoporoza zasigurno prisutna kod 30 procenata žena starijih od 50 godina, lako je izračunati da u BiH trenutno ima oko 162 000 žena oboljelih od osteoporoze. 

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je 1994. godine proglasila osteoporozu društvenom bolešću upozoravajući da ovoj podmukloj, tihoj bolesti koja predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju čovječanstva treba posvetiti mnogo više pažnje. Ističe se važnost prevencije u borbi protiv ove bolesti. Predviđanja su da će do 2025. godine biti 60 procenata više osoba sa osteoporozom s obzirom  da je životni vijek produžen i da je sve više starih osoba.

 

26/07/2012

Svjetski dan hepatitisa: 28. juli

 

Roche donacijom brzih screening testova na virusni hepatitis B i C, svim pacijentima u Sarajevskom Kantonu, Tuzlanskom Kantonu i u Republici Srpskoj omogućeno je rano dijagnosticiranje virusnih hepatitisa B i C na nivou njihovih ambulanata porodične medicine.

Povodom 28. jula – Svjetskog dana hepatitisa, farmaceutska  kompanija Roche d.o.o. – Roche Ltd. podsjeća da svi građani Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona, kao i Republike Srpske mogu obaviti brzo besplatno anonimno testiranje na virusni hepatitis B i C u ambulantama porodične medicine.

Želeći doprinijeti poboljšanju zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini Roche je u sklopu Projekta ranog skrininga i dijagnosticiranja virusnih hepatitisa  donirao brze testove za rano otkrivanje virusnih hepatitsa. Projekt se implementira u saradnji sa JZU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ljekarskom komorom Tuzlanskog Kantona, te Udruženjem gastroenterologa i hepatologa  Republike Srpske.

 

VIRUSNI HEPATITIS: TIHI UBICA

Danas je svaki 12 čovjek na planeti zaražen jednim od virusa hepatitisa B ili C, ili oko 500 miliona ljudi. Smatra se da je oko 170 miliona osoba zaraženo sa hepatitis C virusom, a oko 350 miliona hepatitis B virusom. No, ono što je zabrinjavajuće jeste da većina oboljelih nisu svjesni svoje bolesti.

Razlog tome je činjenica da akutni hepatitis C nema simptoma ili su nespecifični, te infekcija često ostaje neotkrivena. Usljed toga veliki broj ljudi uopšte ne zna da je bolesno sve dok se 10 do 20 godina od infekcije, pri rutinskim laboratorijskim pregledima, bolest ne otkrije. Čak kod 80 procenata bolesnika razvije se hronični hepatitis C i ozbiljna bolest jetre koja za posljedicu ima nastanak ciroze i karcinoma jetre. Zbog infekcije HBV HCV virusom porasla je incidenca karcinoma jetre (peti najčešći karcinom u svijetu). Stoga je jasno zašto ovu bolest nazivaju TIHI UBICA.

U prilog gore navedenom ide i činjenica da od hepatitisa B godišnje umre više od milion ljudi, dok je učestalost pojave infekcije virusom hepatitisa C četiri puta češća od HIV-a. Sve ovo ukazuje da je riječ o rastućem globalnom zdravstvenom problemu, na koji ljekari, udruženja oboljelih i pokrovitelji širom svijeta nastoje ukazati.

U posljednje vrijeme epidemiološki podaci pokazuju da je u cijeloj Bosni i Hercegovini porastao broj inficiranih virusnim hepatitisima.

 

ŠTA JE SVJETSKI DAN HEPATITISA?

Svjetski dan hepatitisa je godišnji događaj koji svake godine daje međunarodni fokus udruženja oboljelih i pacijenata koji žive sa hrničnim hepatitisom B i C. Ovaj dan je prilika kada zainteresirane skupine mogu dati aktivan doprinos na podizanju svijesti i uticati na stvarnu promjenu u prevenciji bolesti, pristupu testiranju i načinima tretiranja ove nimalo bezazlene bolesti.

The World Hepatitis Alliance je prvi Svjetski dan hepatitisa obilježila 2008. godine nakon čega je uslijedilo na hiljade događaja širom svijeta s ciljem podizanja svijesti o hroničnim hepatitisima, generirajući na taj način veliki interes javnosti i medija. Alijansa je također dobila i potpore vlada diljem svijeta, visoko profiliranih nevladinih organizacija i nadnacionalnih tijela kao što su Ljekari bez granica. Nakon skupštine Svjetske zdravstvene organizacije u maju 2010. godine odlučeno je da će se Svjetski dan hepatitisa obilježavati 28. jula.

BLIŽI JE NEGO ŠTO MISLITE... Tema ovogodišnje globalne kampanje je It’s closer than you think te će se posebno usmjeriti na činjenicu da je hepatitis bliže nego što mislimo, jer od hroničnog hepatitisa B ili C boluje  jedna od dvanaest osoba u svijetu, a svaka treća osoba je došla u kontakt.

Sloganom Hepatitis does not discriminate by age, race, occupation or background šalje se jasna poruka da se hepatitisom mogu zaraziti svi – bez obzira na godine, rasu, zanimanje, porijeklo…Ovo je hepatitis...

UPOZNAJ GA. SUPROTSTAVI SE. TESTIRAJ SE.

Za više informacija posjetite:

http://worldhepatitisalliance.org/WorldHepatitisDay.aspx

http://www.worldhepatitisday.info/

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GZOwp-cuFFc

http://www.roche.ba

http://www.roche.com

12/07/2012

Javne ličnosti podržale kampanju prevencije raka kože

 

Farmaceutska kompanija Roche, u partnerskoj saradnji sa Sarajevo Film Festivalom (SFF) i Udruženjem Euromelanoma, koji je dio panevropske kampanje prevencije raka kože, organizirala je tokom četiri dana trajanja SFF-a besplatan pregled kože s ciljem podizanja svijesti o bitnosti prevencije i rane dijagnostike malignog melanoma. Pregledi su se obavljali u Festivalskom paviljonu ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu, gdje su tokom današnjeg dana preglede kože obavila i poznata estradna imena.

U kampanji prevencije raka kože, posebno prevencije malignog melanoma, učestvuju 33 evropske zemlje, među kojima je i BiH. Ove godine smo u saradnji sa kompanijom Roche i SFF organizirali besplatne preglede za građane u sklopu Festivalskog paviljona. Zahvaljujući dermotoskopima koje nam je donirala kompanija Roche, u stanju smo na vrijeme otkriti melanom, te na taj način spasiti nečiji život. Tokom trajanja ove kampanje, prošle i ove godine, uključujući i SFF, pregledali smo 1.300 pacijenata, rekla je dr. Hana Helppikangas sa Klinike za dermatovenerologiju KCUS. 

Ove su godine kampanju podržale i brojne javne ličnosti iz naše zemlje, među kojima su Hanka Paldum, Predrag Pašić, Miro Purivatra, te  hrvatska glumica Marija Škaričić, kao i mlada bh. glumica Ivana Petrović.

Uključila sam se u promoviranje ove kampanje, jer sam vrlo ozbiljno shvatila sve apele zdravstvenih radnika, te sam odlučila svojim učešćem dati doprinos podizanju svijesti naše javnosti, rekla je Hanka Paldum.

Pregled je obavio i dugogodišnji sportski radnik i bivši fudbaler FK Sarajevo Predrag Pašić, koji je istakao važnost ovakvih pregleda.

Kultura je sastavni dio našeg života, filmovi su sastavni dio kulture, a kulturu bi trebalo činiti i održavanje zdravlja. Upravo na ovaj način možemo pomoći sebi, a ovim putem pozivam sve građane da što prije obave ovaj pregled, koji je jednostavan i bezbolan, rekao je Pašić.

Dr. Adnan Filipović, direktor kompanije Roche, kaže da se donacijom dva dermotoskopa Roche sa zadovoljstvom aktivno uključio u promociju ove kampanje.

Ovim putem bih želio zahvaliti SFF-u na nesebičnoj podršci u promociji ove kampanje i drago mi je da je tokom trajanja Festivala obavljen veliki broj pregleda kože. Roche, pored uvođenja lijekova na tržište, svoj fokus stavlja na edukaciju, ne samo doktora već i građana. Želeći ukazati na bitnost podizanja svijesti o važnosti prevencije i rane dijagnostike, podržali smo i ovu kampanju, dodao je Filipović.

 

12/07/2012

Roche prijem u Botaničkoj bašti Zemaljskog Muzeja   

 

Farmaceutska kompanija Roche d.o.o. – Roche Ltd. priredila je svečanu večeru za oko 300 zvanica na kojoj je obilježila i vrijedan jubilej – 50 godina Rochea u onkologiji. Večera je organizirana u okviru partnerske saradnje sa Sarajevo Film Festivalom, a zvanice su bile u prilici obići izložbu koja dokumentira put i razvoj ove farmaceutske kompanije kroz historiju, od prvog sirupa proizvedenog u njenim pogonima u Bazelu do današnjeg statusa vodeće kompanija u oblasti farmacije.

Želim naglasiti da je sreća, zadovoljstvo i privilegija raditi za Roche, ali isto tako i velika odgovornost i obaveza.  Roche je, kao što ste mogli vidjeti kroz izložbu i kroz ovaj kratki film, uvijek stvarao nova inovativna kvalitetna rješenja, a kad govorimo o lijekovima oni su postajali zlatni standard u terapiji, jer su dokazano pružali benefit ne samo za pacijenta, već i za cijeli zdravstveni sistem. –  istaknuo je Adnan Filipović, direktor Roche u obraćanju zvanicama.

Pojašnjavajući razloge zbog kojih je Roche u BiH partner Sarajevo Film Festivala, on je naglasio da osim aktivnosti usmjerenih na poboljšanje zdravlja pacijenata, edukaciju doktora, podršku zdravstvenim institucijama u BiH, Roche uvijek nastoji i nesebično podržati zajednicu u kojoj egzistira i radi jer su i uposlenici Rochea dio tog društva zajedno sa svojim porodicama, partnerima i prijateljima.

Želimo da putem saradnje sa Sarajevo Film Festivalom pomognemo razvoj filmske umjetnosti i kreiranje pozitivnog imidža naše zemlje, ali isto tako kao društveno odgovorna kompanije želimo doprinijeti društvu i kroz edukativni karakter naše saradnje. Smatramo da samo edukacijom i usvajanjem novih vještina možemo postati kvalitetniji pojedinci i doprinijeti prosperitetu društva. –  istaknuo je Filipović. 

Direktor Sarajevo Film Festivala Miro Purivatra istaknuo je da partnerstvo sa kompanijom Roche rezultat zajedničke težnje Sarajevo Film Festivala i Rochea da podrže inovativnost, talenat i napredak društva u cjelini.

Iskreno se nadam da će aktivnosti koje provodi kompanija Roche doprinijeti boljoj prevenciji i zaštiti zdravlja svih nas. –  naglasio je Purivatra.

U prekrasnom ambijentu Botaničke bašte Zemaljskog muzeja u Sarajevu zvanice su imale priliku uživati u vrlo nadahnutom nastupu mladih umjetnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Na ovaj način, Roche nastavlja sa svojom tradicijom podrške mladim, talentiranim ljudima u različitim oblastima nauke, umjetnosti i kulture.

       

 

   
11/07/2012

Održana Roche akademija za pacijente

 

Sarajevo 10. juli/srpanj 2012. - Danas je u Sarajevu održana Roche akademija za pacijente tokom koje su predavači kroz jednodnevni multidisciplinarni seminar predstavnicima više od 40 udruženja pacijenata iz cijele BiH govorili o pravima pacijenata i načinima na koji se ta prava mogu ostvariti kroz postojeće zdravstvene sisteme u našoj zemlji.  Akademiju je organizirala kompanija Roche d.o.o. – Roche Ltd. u okviru aktivnosti organiziranih u partnerstvu sa Sarajevo Film Festivalom. Na ovaj način, kao društveno odgovorna kompanija Roche nastoji aktivno doprijeti kvaliteti bh. društva. Današnjim predavanjima prisustvovalo je više od 100 učesnika, koji su bili u prilici čuti predavanja dr. Aide Pilav iz Ministarstva zdravstva FBiH,  psihologa Jasne Bajraktarević te Nele Hasić, predstavnice nevladinih organizacija iz American Jewish Joint Distribution Comitee (JDC) i Susan G. Comen.

Zadovoljstvo mi je što sam imala priliku govoriti o ovoj temi predstavnicima udruženja pacijenata, jer smo svjesni da danas pacijenti ne poznaju dovoljno svoja prava. Ne treba zaboraviti da zdravstveni sistem činimo svi i da se ne trebamo gledati kao protivnici. Ovakvi skupovi su korak ka boljem upoznavanju pacijenata sa njihovim pravima, ali na ovome ne treba stati, nego pacijente treba konstatno educirati i podsjećati na njihova prava, rekla je Aida Pilav iz Ministarsva zdravstva FBiH.

Tokom trajanja današnje Roche akademije pacijenti su stekli osnovna teorijska i praktična znanja o pravima i obavezama pacijenata, ulozi i značaju udruženja i načinima njihovog djelovanja u građenju odgovornijeg i stabilnijeg bh. društva.

Današnji skup nam je od velikog značaja, jer postoji veliki broj pacijenata koji nije upoznat sa svojim pravima. Nisu rijetki slučajevi da pacijenti oboljeli od malignih oboljenja ne znaju svoja osnovna prava, čime ne mogu ostvarivati prava i obaveze koje proizilaze iz postojećih zakona. Također, imamo i dosta slučajeva nedostatka komunikacije sa ljekarima, što je veliki problem pa nam je i u vezi s tim problemom potrebna pomoć. Smatram da bi ovakvi skupovi trebali postati tradicija, rekla je Maja Memić, predstavnica Udruženja pacijenata „Novi pogled“ iz Mostara.

Veliku ulogu u upoznavanju pacijenata sa njihovim pravima imaju i nevladine organizacije, koje godinama, zajedno sa pacijentima, rade na boljim odnosima pacijenata i zdravstvenih radnika.

Ovakvi skupovi su veoma značajni za bolje upoznavanje zdravstvenog sistema. Ohrabruje i zanimanje pacijenata koji su danas došli u velikom broju. Upravo su za pacijente ovakvi skupovi najbolji način za bolje shvatanje njihovih prava i smatram da trebaju postati tradicionalni. Nevladin sektor na ostvarivanju boljih prava pacijenata radi više od osam godina, a kroz taj period smo uspjeli doprinijeti unapređenju odnosa između pacijenata i zdravstvenih radnika, kaže Nela Hasić iz nevladinog udruženja JDC i Susan G.Comen.

 

09/07/2012

Partnerstvo Roche - Sarajevo Film Festival

 

SARAJEVO, 6. JULA (ONASA) - Generalni direktor farmaceutske kompanije Roche d.o.o. – Roche Ltd. Sarajevo dr. Adnan Filipović u intervjuu za Agenciju ONASA govori, između ostalog, o partnerstvu između kompanije Roche i Sarajevo Film Festivala, projektu pod nazivom ''Roche akademija'', te pomoći ove firme bh. zajednici.

ONASA: Kompanija Roche već drugu godinu je partner Sarajevo Film Festivala (SFF). Možete li nam pojasniti ideju partnerstva jedne farmaceutske kompanije i SFF-a?

FILIPOVIĆ: Više razloga dovelo je do partnerstva sa SFF-om. Roche je vodeća svjetska farmaceutska kompanija koju karakteriše inovativni pristup u radu. Inovacija je glavni pokretač posla i temeljno opredjeljenje i djelovanje Rocha. Ostati otvoren prema intelektualnom izazovu i trajnoj promjeni, kao i želja za dostizanjem novog horizonta i napretka, osnovni je model poslovanja Rocha. Od osnivanja prije više od 100 godina, Roche je uvijek njegovao i poticao intenzivno sudjelovanje u savremenoj kulturi, muzici - umjetnosti kao izraz svoje posvećenosti inovaciji koju karakteriše izuzetnost, osobenost i strast.

SFF je veoma kvalitetan, inovativan i prestižan filmski festival koji po svom karakteru, sadržaju, duhu i svemu što je u vezi s njim doprinosi pozitivnim vibracijama i promjenama u našoj kulturi i društvu. Saradnja sa SFF-om  je odraz pristupa kompanije i hrabrosti da krene novim pravcima i traži nekonvencionalne solucije, kvalitete i izuzetnost.

Osim naših aktivnosti usmjerenih na poboljšanje zdravlja pacijenata, edukaciju doktora, podršku zdravstvenim institucijama u BiH, Roche uvijek nastoji i nesebično podržati zajednicu u kojoj egzistira i radi. Naša želja jeste da putem saradnje sa SFF-om pomognemo razvoj filmske umjetnosti i kreiranje pozitivnog imidža naše zemlje.

ONASA: Roche i ove godine u okviru SFF-a ima projekciju filma. Prošle godine to je bio dokumentarni film Emira Čizmića "Neki drugi dan", a ove godine riječ je o filmu "Five" u režiji Jennifer Aniston, Demi Moore i Alicia Keys. O kakvom filmskom ostvarenju se radi i šta je cilj njegovog prikazivanja?

FILIPOVIĆ: Drago mi je što ste se sjetili Emirove ispovijesti o borbi za preživljavanje i kvalitetniji život bolesnika, prikazanih u filmu "Neki drugi dan". Emir je, nažalost, izgubio bitku, ali ono što je postigao kroz svoj rad u udruženju "Colon" i kroz film jeste izuzetan doprinos bh. društvu u podizanju svijesti o bitnosti prevencije i rane dijagnostike malignih bolesti. Prikazivanje filma na SFF-u bilo je odavanje počasti izuzetno inspirativnoj ličnosti i želja da se festivalskoj publici ukaže na veoma bitnu stvar, koju svi zanemarujemo, a to je briga o vlastitom zdravlju.

Ove godine, kao kontinuitet takvih nastojanja, Roche će sa SFF-om u nedjelju, 8. jula u 12.00 sati, premijerno prikazati film "Five". Revolucionarni originalni film "Five" je antologija pet kratkih filmova koji istražuju problematiku koju izaziva rak dojke u životima ljudi.

Film "Five" naglašava zajedničko iskustvo glavnih likova, kroz isprepletene priče koje koriste humor i dramu, da bi pokazale uticaj koji rak dojke, od trenutka uspostavljanja dijagnoze i kroz različite stadije bolesti, ima na ljudske odnose, način na koji sebe doživljavaju žene dok traže snagu, utjehu, naučna otkrica i u konačnici - lijek.

Film će biti prikazan u kino dvorani "Cinema City". Projekcija je besplatna, a svi zainteresovani ga mogu pogledati. Ulaznice mogu dobiti ukoliko kontaktiraju Roche na telefon 033/ 568 - 451.

ONASA: Javnosti je poznato da ste 2011. godine pokrenuli projekat pod nazivom ''Roche akademija". Ovakav vid edukacije mladih ljekara predstavlja vrlo inovativan i personaliziran pristup. Šta Vas je motivisalo na pokretanje ove akademije i da li ove godine nastavljate s realizacijom?

FILIPOVIĆ: Koncept kontinuirane edukacije danas je standard u svijetu i činjenica je da, ako želimo biti kvalitetni, moramo stalno ulagati u vlastito znanje i njegovu nadogradnju. Savremena metodologija ističe da je ovladavanje vještinama jedna od ključnih kompetencija za kreiranje uspješnog života, samim tim i progresa društva. U želji da popunimo prazninu izmedu formalnog obrazovanja i stvarnih potreba društva osmislili smo program "Roche akademije", koji se već drugu godinu uspješno realizira, a planiramo nastaviti sa ovakvom vrstom edukacije i u budućnosti.

ONASA: Koliko polaznika ima "Roche akademija", koji su njeni ciljevi i kakvi su Vam planovi za budućnost?

FILIPOVIĆ: Ove godine unaprijedili smo i proširili koncept. Naime, "Roche akademija" za ljekare zamišljena je kao trening za 19 mladih, perspektivnih bh. stručnjaka iz oblasti onkologije, hematologije, gastroenterologije, reumatologije, infektologije i radiologije. Oni će tokom četiri dana rada sa Peterom Kreftom, svjetskim stručnjakom iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina u medicinskoj struci, imati priliku educirati se u pomenutim oblastima, sa akcentom na usavršavanje komunikacije sa pacijentima.

Također smo ove godine edukaciju proširili i na udruženja pacijenata. Cak 40 udruženja iz BiH, oko 100 učesnika, prisustvovaće jednodnevnom multidisciplinarnom seminaru, koji ima za cilj da kroz predavanja dr. Aide Pilav - Ministarstvo zdravstva Federacije BiH, Nele Hasić - American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), Susan G. Comen, te prof. Jasne Bajraktarević – psihologa, steknu osnovna teorijska i praktična znanja o pravima i obavezama pacijenata, ulozi i znacaju udruženja i načinima njihovog djelovanja u građenju odgovornijeg i stabilnijeg bh.društva.

Vjerujem da će kombinacija interesantnog i izazovnog programa, koji, prije svega, podrazumijeva multidiscipinirani pristup, u festivalskoj atmosferi, upriličiti Rochevim gostima ugodne trenutke i kvalitetno iskustvo.

ONASA: Roche je jedna od vodećih farmaceutskih kompanija sa dugogodišnjom tradicijom kontinuiranog ulaganja u društvo. Koje ste konkretne korake poduzeli kada je riječ o pomoći bh. zajednici?

FILIPOVIĆ: Naša kompanija radi kontinuirano na edukaciji ljekara, što je svakako doprinos lokalnoj društvenoj zajednici, a putem organizacije različitih vrsta predavanja, simpozija, te prisustvovanja relevantnim međunarodnim kongresima. Osim toga, kompanija Roche kontinuirano podržava i organizuje javne kampanje podizanja svjesti o zdravstvenim problemima u društvu, čime doprinosi upoznavanju šire društvene zajednice o mogućnostima prevencije istih i promociji zdravlja (“Donirati bubrege, podariti život” ; “Race for Cure”; “Dan narcisa”, “Hoceš li mi obećati” -  kampanja o podizanju svjesnosti o raku debelog crijeva, “Zagrljaj podrške”, kampanja o podizanju svjesnosti o raku dojke).

Zatim, tu je kontinuirano ulaganje u infrastrukturu medicinskih ustanova kako bi poboljšali dijagnosticke procedure, medicinske intervencije, osigurali kvalitetnije zbrinjavanje pacijenata i tako dalje.

Osim svega ranije navedenog, kompanija Roche kroz realizaciju kliničkih studija omogućava pacijentima u BiH besplatno nove lijekove i terapijske opcije koje se primjenjuju kao novi standard u svijetu.

Kroz projekt, u saradnji s Federalnim fondom zdravstva i Ministarstvom zdravstva Federacije BiH, našli smo soluciju da osiguramo tretman za žene oboljele od karcinoma dojke sa lijekom koji je za njih neophodan.

Uz sve ovo, kompanija Roche nastoji za svakog pacijenta, sa cijim problemima bude posredno ili neposredno upoznata, pronaći individualno rješenje i pružiti podršku.

Također, želim napomenuti da Roche u ovim teškim danima krize omogućava sigurnost i zaposlenje za više od 30 Bosanaca i Hercegovaca.                                               

 

   
08/07/2012

Sarajevo, 07. juli / srpanj 2012. – Danas je u Sarajevu počela sa radom druga po redu Roche akademija za ljekare, koju kompanije Roche d.o.o.- Roche Ltd. organizira u okviru partnerske saradnje sa Sarajevo Film Festivalom.  Roche akademija osmišljena je kao poseban program za doktore medicine koji žele da usvoje nova savremena saznanja i vještine. Intenzivnim programom predavanja i radionica tokom četverodnevnog programa doktori iz cijele BiH imat će priliku raditi na usavršavanju vještina prezentacije i komunikacije sa pacijentima.

Roche akademija za ljekare koju organizujemo već drugu godinu za cilj ima da se pored formalnog medicinskog znanja koje ljekari posjeduju, omogući stjecanje dodatnog znanja i usavrše vještine te napraviti most između teoretskih osnova i praktičnog djelovanja. Ove godine unaprijedili smo i proširili koncept. U dogovoru sa medicinskim ustanovama okupili smo 19 bh. stručnjaka iz oblasti onkologije, hematologije, gastroenterologije, reumatologije, infektologije i radiologije. Oni će tokom četiri dana rada sa Peterom Kreftom, svjetskim stručnjakom iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina u medicinskoj struci, imati priliku educirati se u pomenutim oblastima sa akcentom na usavršavanje  komunikacije sa pacijentima, pojašnjava koncept akademije dr. Adnan Filipović, direktor Rochea.

 

Na ovaj način, uvažavajući koncept kontinuirane edukacije koji je vladajući standard u današnjem svijetu, Roche daje aktivan doprinos u podizanju kvaliteta medicinskih usluga u BiH ulažući u znanje i njegovu nadogradnju. 

 

U okviru Roche akademije za ljekare organizirana je i Škola citologije gdje ljekari imaju priliku obnoviti teorijsko znanje i stiču nove praktične vještine iz hematološke citologije, a koje će im biti od velike koristi u dijagnostici hematoloških oboljenja u svojoj kliničkoj praksi.

 

Roche akademija će se održavati u periodu od 07. do 10. jula 2012. godine, paralelno sa održavanjem Sarajevo Film Festivala. Roche akademija je organizirana po uzoru na Sarajevo Talent Campus namijenjen mladim filmskim profesionalcima, a na ovaj način kompanija Roche nastavlja sa svojom tradicijom podrške mladim, talentiranim ljudima u različitim oblastima nauke, umjetnosti i kulture.

    
14/06/2012

Roche dječija šetnja 2012

 

Ovaj događaj, u organizaciji farmaceutske kompanije Roche d.o.o., privukao je veliki broj građana koji su zajedno sa uposlenicima Roche-a, njihovom djecom, šetali ulicom Maršala Tita do Trga djece Sarajeva kako bi podigli svijest i ukazali na činjenicu da je obrazovanje osnovno pravo svakog djeteta, te da im jedino kroz kontinuiranu pomoć u edukaciji možemo osigurati kvalitetniju budućnost, ali i zemlji u kojoj žive. Svojim prisustvom, ali i porukama učesnici su istakli da je izuzetno važno podržati svaku aktivnost koja radi na razvijanju kreativnosti i vještina koje će pomoći djeci da ostvare kvalitetniji i zdraviji život.

Uposlenici kompanije Roche od 2003. godine u cijelom svijetu organizuju humanitarnu šetnju kako bi prikupili prijeko potrebna sredstva za pomoć školama i dječijim domovima u Malaviji, kao i domaćim institucijama kojima je pomoć nužno potrebna. Sredstva koja su prikupljena ovom šetnjom bit će donirana djeci Malavija i djeci Bosne i Hercegovine, odnosno Kantonalnom centru za socijalni rad, odjel Dnevni centar za djecu sa ulice.

Svjetska kampanja “Jedan dan, jedna kompanija, jedan razlog – POMOĆ JE JEDNOSTAVNO POTREBNA” dio je cjelokupnog programa društvene odgovornosti kompanije Roche čiji su uposlenici u svijetu istinski posvećeni ideji, te aktivno rade na poboljšanju društvenih prilika.

Zadovoljstvo nam je biti pokretač kampanje koja ima ovako human karakter. Pružiti pomoć djeci jeste želja i dužnost svakog od nas. Zato danas uposlenici Roche-a u cijelom svijetu šetaju za djecu Malavija, a uposlenici Roche-a u BiH šetat će do Trga djece Sarajeva u želji da pruže podršku kako djeci Bosne i Hercegovine, tako i Malavija. Poznato je da je Malavi, iako stabilna zemlja, jedna od najsiromašnijih na svijetu; polovina stanovništva je mlađa od 15 godina, životni vijek je 50 godina, 250.000 djece je podhranjeno, 500.000 djece je ostalo bez roditelja radi HIV/AIDSa, 10% djece umire prije nego što navrše pet godina starosti, zemlja sa velikim brojem nepismenih i tako dalje. S druge strane prema informacijama koje smo dobili Dnevni centar za djecu s ulice Kantona Sarajevo ima velike finansijske poteškoće i nastavak njihovog rada je upitan. Vođeni pozitivnim iskustvom Roche-a globalno, koji je do danas prikupio znatna sredstva i između ostalog, u Malaviji opremio 5 dječijih domova, pružio podršku za 15.000 djece bez roditelja, izgadio 18 učionica, nabavio 30.000 školskih uniformi, 6.000 knjiga, educirao 200 učitelja, željeli smo biti dio ovog veoma značajnog projekta, ali i pomoći društvu u kojem i mi s našim porodicama živimo. –  istaknuo je dr. Adnan Filipović, generalni direktor kompanije Roche te pozvao sve ljude dobre volje, ali i druge kompanije da se priključe akciji prikupljanja sredstava za pomoć djeci.

13/06/2012

Panel predavanje "50 godina onkologije"

 

Roche kao farmaceutska kompanija koja uvijek nastoji da bude korak ispred vremena, ove godine proslavlja 50 godina svog djelovanja u onkologiji. Tim povodom, Roche d.o.o. - Roche Ltd. je organizovao panel predavanje: „50 godina onkologije“, koje je održano u prelijepom ambijentu Sarajevskog hotela Bristol, 23.05.2012. godine sa početkom u 19:00 sati.

Predavanje je osmišljeno i realizirano kao svojevrsni vremeplov u liječenju karcinoma od 60-tih godina pa do danas i bilo je konceptualno podijeljeno u dvije tematske oblasti.

Prva stanica putovanja bila je povijesni prikaz evolucije onkološke terapije i dijagnostike u tretmanu karcinoma dojke pod nazivom: „Putovanje kroz vrijeme u dijagnostici i tretmanu karcinoma dojke“, u čijem panelu su učestvovali Doc dr sci Semir Beslija, Doc dr sci Zdenka Gojković, Prim dr Gordana Kecman i Mr dr sci Timur Cerić.

U sklopu druge teme: “Inhibicija angiogeneze kao strategija za kontinuiranu kontrolu tumora” obrađena je oblast kolorektalnog i karcinoma jajnika. Aktivni članovi ovog panela bili su Dr Maja Banjin, Dr Ivanka Rakita i Dr Anes Pašić.

Svi učesnici panela su se složili da budućnost medicinske onkologije leži u viziji personalizirane medicine i individualnom pristupu tretmanu svakog pacijenta. Ciljana terapija mora biti na prvom mjestu kada je u pitanju liječenje oboljelih od karcinoma. Strategija moderne onkologije je razvoj tzv. pametnih lijekova koji uništavaju isključivo tumorsku stanicu, a ne djeluju na ostale stanice koje se brzo razmnožavaju. Naravno, kompanija Roche je ovu savremenu terapiju učinila dostupnom i u BiH.

Epilog i poruka ovog skupa bila je jasna: Kompanija Roche je tokom proteklih 5 decenija uložila ogroman napor u oblasti istraživanja novih lijekova za karcinom i ostvareni napredak je zaista inspirativan. Takav napredak je dokaz da je personalizirana medicina idealna opcija za pacijente i kao takva osnovna, dobitna strategija kompanije Roche.

 

 
05/06/2012

Početak škole hematološke citologije

 

U prostorijama Poliklinike „Sunce Agram“ u Sarajevu 26. i 27. maja 2012. godine počela je edukacija 13 mladih ljekara hematologa pod nazivom „Škola citologije – Osnove hematološke citologije“, koja će se nastaviti tokom dva vikenda u junu i julu. Roche d.o.o. - Roche Ltd. je  prepoznao potrebu sticanja dodatne edukacije na polju hematološke citologije i realizirao školu u saradnji sa Poliklinikom „Sunce - Agram“.

„Škola citologije – Osnove hematološke citologije“ je okupila mlade hematologe iz Bosne i Hercegovine. U okviru edukacije ljekari će imati priliku obnoviti teoretsko znanje i steći nove praktične vještine iz hematološke citologije u kliničkoj praksi, perifernog razmaza, megaloblastne anemije, mijeloma, hronične limfatične leukemije, mijelodisplastičnog sindroma, osnova citomorfologije, diferencijalna dijagnoza akutne limfocitne leukemije.

Edukaciju će voditi prim. dr. Nina Jurić, spec. citolog.

30/05/2012

Održavanje stručnog sastanka na temu „Cistična fibroza – dijagnoza i terapija“

 

Dana 28.05.2012. u organizaciji Roche d.o.o. – Roche Ltd. i uvaženih stručnjaka sa Pedijatrijske klinike KCUS – šefa Klinike acc. prof. dr. Senke Mesihović – Dinarević i mr. sci.dr. Amine Selimović održan je stručni sastanak na temu „Cistična fibroza – dijagnoza i terapija“.  

Sastanku su prisustvovali spec. pedijatri  ispred ustanove JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Povod održavanja sastanka jeste pokretanje Ambulante za cističnu fibrozu  pri Pulmološkom odjelu Pedijatrijske klinike KCUS, a u sklopu Pulmološkog savjetovališta.  Ova ambulanta je za sve suspektne i/ili potvrđene pacijente otvorena svakog petka u terminu 11-13 sati.

Otvaranjem pomenute ambulante, oboljeli od cistične fibroze imaće priliku za brzu i kvalitetnu obradu i tretman, te će se unaprijediti dijagnostika, liječenje i nadzor djece oboljele od ove bolesti.

Prisutni na sastanku su imali priliku izložiti svoja iskustva u tretmanu pacijenata sa cističnom fibrozom, te se podsjetiti na najčešće simptome i važnost blagovremene dijagnostike ovih pacijenata.

 
17/05/2012

Implementacija Projekta ranog skrininga i dijagnosticiranja hroničnih virusnih hepatitisa u Tuzlanskom Kantonu

 

16.5.2012. u Tuzli je održan Prvi cjelodnevni “Train the trainer workshop”, a u sklopu početka implementacije Projekta ranog skrininga i dijagnosticiranja virusnih hepatitisa u Tuzlanskom Kantonu.

Pomenuti Projekat predstavlja prvo istraživanje ovakve vrste u Tuzlanskom Kantonu, i kao takav zahtjeva angažman svih učesnika u Projektu – Ljekarske Komore Tuzlanskog Kantona kao nosioca Projekta, Medicinskog Fakulteta u Tuzli i UKC Tuzla kao stručnih nosilaca Projekta, te angažman ljekara porodične medicine u svih 13 Opština Tuzlanskog Kantona. Sponzor Projekta je Roche d.o.o. – Roche Ltd.

Učesnici “Train the trainer workshopa” bili su ljekari porodične medicine iz svih opština Tuzlanskog Kantona, kandidirani ispred svojih Domova zdravlja.

Voditelji treninga bili su renomirani stručnjaci iz područja hepatologije i hroničnih virusnih hepatitisa iz UKC Tuzla – prof. dr. Sead Ahmetagić, doc. dr. Nermin Salkić, doc. dr. Ervin Alibegović, doc. dr. Mithat Tabaković, dr.sci.med. Nijaz Tihić, prim. dr. Vildana Stojić, mr.sci.dr. Jasminka Petrović, mr.sci.dr. Predrag Jovanović.

Oni su u svojim izlaganjima obradili sva područja koja se tiču dijagnostike i terapije hroničnih virusnih hepatitisa. Ljekarska Komora je nakon završenog treninga svim učesnicima dodijelila odgovarajuće certifikate, kojima su stekli status koordinatora za Projekat ranog skrininga i dijagnosticiranja virusnih hepatitisa za Dom zdravlja u kojem su zaposleni.

Nakon Prve faze projekta i uspješno završenog treninga, ljekari učesnici su dovoljno educirani da znanje prenose i svojim kolegama u matičnim Domovima zdravlja, u kojim će se i obavljati besplatno, anonimno testiranje za sve pacijente za koje ljekari procijene potrebnim.

Cilj Projekta je stvaranje mreže za prevenciju, unaprijeđenje detekcije i tretmana hroničnih virusnih hepatitisa.

 

15/05/2012

Stručni Simpozij: "Nekako s proljeća"

 

U hotelu Garden City u  Konjicu, u  periodu od 10.05.-13.05.2012. godine održan  je stručni Simpozij pod nazivom: “Nekako s proljeća ”.

Simpozij je organizovan od strane farmaceutke kuće Roche d.o.o. Roche Ltd., u saradnji sa  Udruženjem  reumatologa Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženjem  reumatologa Republike Srpske. Na Simpoziju je je prisustvovalo više od 70 ljekara, specijalista reumatologa, specijalista  fizijatara, specijalista pedijatara i specijalista imunologa. Na simpoziju “ Nekako s proljeća” prisustvovale su i medicinske sestre  sa reumatoloških odjela svih kliničkih centara u BiH.   

Na Simpoziju je održan i sastanak Udruženja reumatologa Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja reumatologa Republike Srpske, sa ciljem osnivanja Asocijacije Reumatologa BiH.

Dana 11.05.2012 godine skupu su se prvobitno obratili  generalni direktor  farmaceutske kuće Roche d.o.o. Roche Ltd., dr. Adnan Filipović,  te  članovi organizacijskog odbora, Prof.Dr.sci.med. Suada Mulić, Prof. Dr.sci.med. Šekib Sokolović, Doc. Dr. sci.med Nenad Prodanović, Doc. Dr.sci.med. Mevludin Mekić, Dr.mr.sci.med. Mario Križić i Dr. Miroslav Đurica.  Nakon uvodnih riječi uslijedio je radni dan za učesnike Simpozija, sa nizom predavanja o Reumatoidnom artritisu, o poziciji Reumatoidnog artritisa  kako u Federaciji, tako i u Republici Srpskoj, te workshop “ Svakodnevni izazovi u radu reumatologa u BiH i prijedlog rješenja kako naprijed”.

Istog dana, Prof.dr.med.sci. Jelena Vojinović,  sa Dječije univerzitetske klinike, Kliničkog centra u Nišu,  održala je predavanje na temu” Nove preporuke za liječenje sistemskog juvenilnog idiopatskog artritisa”.  

Dana 12.05.2012 godine uslijedio je Kurs ultrazvuka u reumatologiji, a voditelji kursa bili su eminentni stručnjaci  iz Srbije Prof. dr.med.sci. Nemanja Damjanov, Predsjednik Udruženja reumatologa Srbije i Generalni sekretar EULAR-a, te Dr. Slavica Prodanović i Dr. Goran Radunović  sa Insituta za reumatologiju iz Beograda.  

09/04/2012

Teatar u borbi protiv hepatitisa

 

12. april 2012. godine u 19.00 sati, Dječije pozorište Republike Srpske u Banja Luci: premijerna izvedba predstave: "Što mi može virus?"

Jeste li znali da je svaki 12. stanovnik Zemlje inficiran virusom hepatitisa B ili C?

Danas je oko 500 miliona ljudi na planeti zaraženo jednim od virusa hepatitisa B ili C. Smatra se da je oko 170 miliona osoba zaraženo sa hepatitis C virusom, a oko 350 miliona hepatitis B virusom. No, ono što je zabrinjavajuće jeste da većina oboljelih nisu svjesni svoje bolesti.

Predstava ŠTO MI MOŽE VIRUS? je ujedno i dio Projekta ranog skrininga i dijagnosticiranja virusnih hepatitisa B i C u Republici Srpskoj implementiranog od strane Udruženja gastroenterologa i hepatologa i Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske, a podržanog od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske te Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Partner u projektu je farmaceutska kompanija Roche d.o.o. – Roche Ltd.

Trenutno se Projekat ranog skrininga i dijagnosticiranja virusnih hepatitisa B i C izvodi u 9 domova zdravlja u Republici Srpskoj  i to u:

 • Dom zdravlja Banja Luka
 • Dom zdravlja Bijeljina
 • Dom zdravlja Zvornik
 • Dom zdravlja Doboj
 • Dom zdravlja Prijedor
 • Dom zdravlja Foča
 • Dom zdravlja Istočno Sarajevo
 • Dom zdravlja Gradiška
 • Dom zdravlja Trebinje

Udruženja gastroenterologa i hepatologa i Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske zajedno sa Udruženjem pacijenata oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa B18 pokreće kampanju podizanja svijesti o ovom rastućem zdravstvenom problemu – HEPATITISU. Cilj kampanje je kroz zabavu educirati mlađu populaciju, ali i one nešto starije, o načinima prevencije i prenosa virusa, upozoriti na sve oblike rizičnog ponašanja, kao i potaći na djelovanje – TESTIRAJ SE!

Upravo  ovi  ciljevi  jesu  i  segmenti   predstave   koja će se  premijerno  izvesti  u  četvrtak, 12.04.2012. u 19.00h u Dječijem pozorištu Republike Srpske.

Autor predstave ŠTO MI MOŽE VIRUS? uspio je o ovoj nimalo bezazlenoj bolesti progovoriti s puno humora koji razbija strah i misterioznost, izruguje primitivizam, ali nudi i korisne informacije koje će mlađa publika lakše usvojiti na ovaj način.

U posljednje vrijeme epidemiološki podaci pokazuju da je kako u Republici Srpskoj tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini porastao broj inficiranih virusnim hepatitisima. Ovaj porast primjećen je posebno u grupi intravenskih korisnika droga. Ako znamo da je zbog ratnih događanja, ali i savremenog načina života i praćenja trendova (tetoviranje, pirsing i sl.) broj oboljelih u stalnom porastu, jasno je da je ova edukativna kampanja od velikog značaja za naše društvo.

09/04/2012

Značaj rane dijagnostike i terapijske mogućnosti u liječenju osteoporoze

 

Dana  29 i 30.03.2012. godine RA tim ROCHE doo. – ROCHE Ltd. skupa sa Ljekarskom komorom Tuzlanskog kantona, Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla i Udruženjem reumatologa Tuzlanskog kantona organizirao je stručno – edukativni skup na temu „Značaj rane dijagnostike i  mogućnosti savremene terapije u liječenju osteuporoze“. Cilj ovog okupljanja bio je unaprijediti znanja ljekara iz oblasti dijagnostike i terapije osteoporoze, te ukazati na teške komplikacije do kojih neminovno dovodi neadekvatno i neblagovremeno liječenje oboljelih.

Naručito zadovoljstvo organizataru pružio je  odziv i  interaktivno sudjelovanje 78 ljekara, koji su direktno uključenih u proces liječenja osteoporoze i to specijalisti porodične medicine kao i  fizijatari, internisti i reumatolozi iz svih Domova zdravlja Tuzlanskog kantona  i Univerzitetskog Kliničkog Centra  Tuzla.

Predavači na skupu bili su priznati stručnjaci u ovoj oblasti kako u BiH tako i u zemljama okruženja. Prof.dr.med.sci. Aleksandar Dimić – Predsjednik udruženja za borbu protiv osteoporoze Republike Srbije, prisutnim je prenio iskustva iz svoje zemlje kao i najnovije smjernice i informacije sa Evropskog kongresa  za osteoporozu i osteoartritis odražanog 21-24.03.2012. godine u Bordeaux, France.

Profesori UKC-a Tuzla dr. Suada Mulić i dr. Nedima Kapidžić  u svojim predavanjima su prezentovale rezultate postignute u našoj sredini, te sa prisutnim auditorijem mapirale buduće aktivnosti kako bi rezultat u liječenju ove bolesti bilo još bolji.         

Drugog dana dr. Mirela Denjagić - specijalista interne medicine UKC Tuzla u svom predavanju ukazala je na problem osteoporoze kao komplikacije drugih, naručito inflamatornih bolesti, dok je prim. dr. Senada Sarihodžić – spec. radiolog UKC Tuzla u interaktivnoj radionici dodatano educirala prisutne o načinu interpretacije radioloških metoda koje se koriste u dijagnostici osteoporoze.

Na kraju, prisutni ljekari su izrazili zadovoljstvo i zahvalnost organizatoru na ovom skupu te preuzeli obavezu da u svoje matične ustanove prenesu poruku: „Osteoporoza je bolest koju treba tražiti i agresivno liječiti. Kada se pokaže sama, tada je već kasno“.

09/03/2012

08. Mart – Svjetski dan bubrega

Donirati bubrege, podariti život

Uz pomoć Roche d.o.o. – Roche Ltd., Udruženje za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini i Donorska mreža Kantona Sarajevo prethodnog je vikenda realizirana javno – zdravstvena kampanja pod sloganom Donirati bubrege, podariti život, ističući bitnosti doniranja i presađivanja bubrega.  

Kampanja je imala za cilj skrenuti pažnju javnosti i potaknuti ih da saznaju nešto više o svojim bubrezima, faktorima rizika, prevenciji i načinima liječenja bolesti, kao i istaknuti bitnost darivanja i presađivanja bubrega.

S tim u vezi, organiziran je stručni simpozij Transplantacija danas koji je bio interaktivnog karaktera što je omogućilo učesnicima da od kolega – eksperata svjetskog renomea iz ove oblasti, steknu nova saznanja temeljena na njihovim iskustvima.

Drugom dijelu kampanje namijenjene široj javnosti pridružili su se i Studentski parlament, te Forumom mladih SDPa. Volonteri su u saradnji sa Donorskom mrežom KS ispred sarajevske Katedrale organizirali potpisivanje donorskih kartica, te dijelili edukativne letke o bubrežnoj bolesti i faktorima rizika.

Hronična bubrežna bolest se često naziva i „tihom bolesti“ zato što ponekad uopće nema simptoma, ili su ti simptomi neopaženi. Često se događa da ljudi izgube i do 90 procenata bubrežne funkcije prije razvijanja karakterističnih simptoma bubrežnog oboljenja. Samo otkrivanje bubrežne bolesti je jednostavno i jeftino: mjerenjem bjelančevina u mokraći i određivanjem serumskog kreatinina. Dobra vijest je da sa adekvatnim medicinskim tretmanom, progres hronične bubrežne bolesti može biti značajno usporen. Od velike je važnosti otkriti rano bilo kakvo oštećenje bubrega.

Roche d.o.o. – Roche Ltd. već šestu godinu uzastopno podržava obilježavanje Svjetskog dana bubrega doprinoseći tako podizanju svijesti kod šire javnosti o bitnosti prevencije i rane dijagnostike bubrežne bolesti. Šaljući i ove godine jedinstvena poruka u svijetu:

Donirati bubrege, podariti život

vjerujemo da smo podsjetili ljude na plemenitost čina doniranja organa nakon smrti.

Ovogodišnja kampanja realizirala se pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva Bosne i Hercegovine.

 

23/02/2012

Projekat ranog skrininga i dijagnosticiranja virusnih hepatitisa B i C u Republici Srpskoj

 

Projekat: "Rani skrining i dijagnosticiranje virusnih hepatitisa B i C", u Republici Srpskoj implementiran od strane Udruženja gastroenterologa i hepatologa i Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske a podržan od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ulazi u novu fazu implementacije.

Komisija doktora specijalista će održati niz predavanja u cilju edukacije ljekara specijalista infektologa, gastroenterohepatologa, epidemiologa, mikrobiologa i ostalih specijalista vezano za problematiku hepatitisa koji će provoditi specifičnu dijagnostiku novootkrivenih bolesnika, praviti registar oboljelih i organizovati sprovođenje terapije u svim bolnicama u Republici Srpskoj.

Članovi Komisije doktora specijalista su imenovali ljekare u lokalnim zdravstvenim ustanovama koji će učestvovati u Projektu.

Sastanak za ljekare iz Banja Luke, Prijedora, Gradiške i Doboja će se održati 23.02.2012.godine (četvrtak) u 12.00 sati u sali restorana Integra u Banja Luci.

Sastanak za ljekare iz Bijeljine i Zvornika  će se održati 12.03.2012.godine (ponedjeljak) u 13.00 sati u hotelu Pirg – Etno selo Stanišići u Bijeljini.

Sastanak za ljekare iz Istočnog Sarajeva, Foče i Trebinja će se održati 13.03.2012.godine (utorak) u 13.00 sati u hotelu Beograd – Istočno Sarajevo.

Teme predavanja koje će držati ljekari iz Komisije doktora specijalista:

Epidemiološki nadzor nad hepatitisima u Republici Srpskoj

Predavač: doc. dr. Janja Bojanić – Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

Laboratorijska dijagnostika virusnih hepatitisa B i C

Predavač: dr. Višnja Mrđen – Zavod za mikrobiologiju UKC Banja Luka

Morfološka interpretacija iglene biopsije jetre

Predavač: dr. Goran Čampara – Zavod za patologiju UKC Banja Luka

Kliničke manifestacije hroničnih virusnih hepatitisa B i C

Predavač: dr. Tatjana Barać – Klinika za unutrašnje bolesti UKC Banja Luka

Terapija hepatitisa C kod intravenskih zavisnika na metadonskoj terapiji

Predavač: mr. sc. med. dr. Nera Zivlak – Radulović – Klinika za psihijatriju UKC Banja Luka

Interpretacija Konsenzusa o dijagnostici i liječenju hroničnog virusnog hepatitisa B

Predavač: dr. Aleksandar Dobrovoljski - Klinika za unutrašnje bolesti UKC Banja Luka

Interpretacija Konsenzusa o dijagnostici i liječenju hroničnog virusnog hepatitisa C

Predvač: dr. sci. med. Antonija Verhaz - Klinika za infektivne bolesti UKC Banja Luka

 

 

 

   
20/02/2012

Održan Simpozijum posvećen virusnim hepatitisima

 

Hronični virusni hepatitisi B i C predstavljaju globalni javno – zdravstveni problem. Prema podacima Svjetske Zdravstvene Organizacije u svijetu je trenutno ovim virusima inficirano oko 500 miliona ljudi. Smatra se da je od toga 170 miliona zaraženo sa hepatitis C virusom, a oko 350 miliona hepatitis B virusom. Praktično je svaki 12. stanovnik Planete Zemlje inficiran sa jednim od ova dva virusa.

Farmaceutska kuća ROCHE d.o.o. – ROCHE Ltd. i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo su 20.12.2011. godine potpisale Ugovor o saradnji na implementaciji Projekta ranog skrininga i dijagnostike virusnih hepatitisa B i C. Roche je u sklopu Projekta donirao JU Domu zdravlja Kantona Sarajevo 6.000 brzih skrining testova za hepatitise B i C proizvođača Biognost Zagreb koji će biti raspoređeni u svim jedinicama na području Kantona.

Kao prvi korak u realizaciji Projekta  u saradnji sa Klinikom za Gastroenterohepatologiju KCU Sarajevo, Ljekarskom – liječničkom i Međukantonalnom farmaceutskom komorom Kantona Sarajevo, dana 15.02.2012 održan je stručni Simpozijum pod nazivom: “Jesam li ja broj 12?“

Simpozijumu je prisustvovalo oko 170 ljekara porodične medicine i različitih specijalista iz KCU Sarajevo te farmaceuta sa područja Kantona Sarajevo.

Nakon održanog Simpozijuma svi učesnici se nadaju da će se uspješno implementirati Projekat, a sve sa ciljem da našim pacijentima na nivou primarne zdravstvene zaštite omogućimo ranu dijagnostiku i najbolje moguće liječenje u KCU Sarajevo.

 
07/02/2012

Jesam li ja broj 12?

 

 

Farmaceutska kompanija Roche d.o.o. - Roche Ltd. u saradnji sa Klinikom za gastroenterohepatologiju KCU Sarajevo, JU Domom zdravlja Kantona Sarajevo, Ljekarskom - liječničkom komorom Kantona Sarajevo i Međukantonalnom farmaceutskom komorom organizuje stručni Simpozijum posvećen virusnim hepatitisima pod nazivom:

"JESAM LI JA BROJ 12?".

Predavanje će se održati 15.02.2012. (srijeda)u velikoj sali PC Unitic, Ul. Fra Anđela Zvizdovića br. 1.sa početkom u 19.00 sati.

Moderator: prim. dr. Milan Mioković - v.d. generalni direktor JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo.

Predavači i teme:

Dijagnostika i liječenje hroničnog virusnog hepatitisa B

 • prof. dr. sci. med. Zora Vukobrat - Bijedić - šef Klinike za gastroenterohepatologiju KCU Sarajevo

Dijagnostika i liječenje hroničnog virusnog hepatitisa C

 • dr. sci. med. Azra Husić - Selimović - Klinika za gastroenterohepatologiju KCU Sarajevo
     
 • 1
 • 2
 • content_page 1 content_of 2