skip to the content

Vijesti

 

02/02/2012

Zajedno je to moguće! 

 

Rak  je globalni problem s kojim se možemo boriti samo združenim djelovanjem ljekara, vlada, kompanija i civilnog društva. Pozitivan primjer je rezultat stalnog ulaganja u klinička istraživanja širom svijeta: danas je stopa preživljenja od raka veća nego ikada.

 

FBiH, Sarajevo, 02.02.2012.g. – Svjetski dan borbe protiv raka-04. februar, Udruženje onkologa BiH, Udruženje Građanki Renesansa i farmaceutska kompanija Roche želi obilježiti sa ciljem podizanja svijesti svih građana o raku, jednom od najvećih problema današnjice, ističući da se protiv raka, možemo učinkovito boriti jedino ukoliko se u borbu uključe sve strukture društva sa osmišljenom i razrađenom strategijom koja je dio zdravstvene politike naše zemlje.

Svjetski dan borbe protiv raka u 2012. godini globalno se realizira pod sloganom Zajedno je to moguće!, koji je inspirisan održavanjem prvog sastanka na visokom nivou pri Ujedinjenim Narodima, na temu hroničnih nezaraznih oboljenja među koje spadaju i maligne bolesti. Na ovom sastanku koji je održan u septembru 2011, potpisana je deklaracija o poduzimanju potrebnih mjera za sprečavanje i širenje istih. Cilj je da akcija podstakne svaku osobu, organizaciju, vladu da daju svoj doprinos smanjenju smrtnosti od hroničnih nezaraznih bolesti, uključujući i maligne bolesti, za 25% do 2025.  godine u svijetu. 

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je rak vodeći uzročnik smrtnosti i njegova učestalost i dalje raste. Svake godine 12,7 miliona ljudi otkrije da imaju neki od oblika raka, a 7,6 miliona ljudi godišnje umre od ove bolesti. Dokazi pokazuju da se 30-40 procenata smrti svih vrsta raka može spriječiti, a jedna trećina se može izliječiti kroz ranu dijagnozu i adekvatno liječenje.

Kao što je za liječenje onkološkog bolesnika neophodan multidisiplinarni ljekarski tim tako je i za rješavanje problema malignih oboljenja na nacionalnom nivou neophodan multidisciplinarni pristup i angažman medicinske zajednice, udruženja pacijenata, medija, predstavnika vlasti,  farmaceutske industrije u  kojem svaki od ovih segmenata društva daje svoj najveći doprinos, istakli suna današnjoj pres konferenciji u ime Udruženja onkologa BiH mr.sci.dr. Maja Banjin i dr. Anes Pašić. 

U BiH, u zadnjih 10 godina evidentan je napredak u borbi protiv raka, ali poražavajući podaci o broju oboljelih i visokoj stopi smrtnosti govore da je potrebno odlučnijom i širom političkom akcijom, po uzoru na Europsku Uniju, kamo stremimo, učiniti više. Kontinuirani rad i jačanje dosadašnjih napora u borbi protiv ove bolesti neizmjerno je važan, no jedini pravi način da to napravimo je kroz ujedinjenje svih društvenih struktura u toj namjeri. Drugim riječima, protiv raka se moramo boriti svi zajedno!

Govoreći o ulozi nevladinog sektora Spomenka Hadžić, predsjednica udruženja Renesansa ističe da programske ciljeve udruženja pacijentica – stalna edukacija stanovništva, obavezan skrining program i adekvatan tretman oboljelih, jeste moguće ostvariti samo kroz sistemsko rješenje ovog problema, koje zahtjeva direktno i aktivno učešće svih nas.

Ulaganje jedne zemlje u rješavanje problema bolesti raka ulaganje je u zdravlje stanovništva, pa prema tome to  je i investicija i u razvoj  zemlje.  Danas je, na sreću, moguće poduzeti dramatične iskorake u borbi protiv raka i to kroz javne zdravstvene napore na polju prevencije i rane detekcije, kao i kroz najnovije metode liječenja. Istraživanja pokazuju da se trećina novih slučajeva oboljenja od raka može izliječiti ukoliko se na vrijeme dijagnosticira i adekvatno liječi.

Mnogi pacijenti koje pamtimo u našoj  dugogodišnjoj praksi prije ovih savremenih dostignuća u onkologiji, danas bi imali šansu dugogodišnjeg preživljenja,  tj.  izlječenja zahvaljući novim metodama sistemske ciljane terapije, savremenim tehnikama i tehnologijama dijagnostike i radioterapije., kazala je prof.dr. Hiba Bašić.

Bitan segment razumijevanja bolesti predstavljaju kontinuirana klinička istraživanja u onkologiji. Američko udruženje kliničkih onkologa (ASCO) ističe kako su rezultati stalnih ulaganja širom svijeta u ovakva istraživanja činjenica da je stopa preživljenja u razvijenim zemljama kod oboljelih od raka veća nego ikad. Naime, danas 70%  ljudi koji imaju rak živi duže od pet godina poslije dijagnoze, za razliku od 70tih kada je to bilo samo 50% oboljelih. Nacionalne stope smrtnosti u svijetu od raka pale su za 17 % od perioda ranih 90tih.

Ovaj progres odražava napredak tokom posljednjih 50 godina u svakom segmentu u području onkologije: prevencija, skrining, hemoterapija, operacija, radioterapija, i dostupnost molekularno targetirane terapije. U isto vrijeme, iznalaženje boljih načina suzbijanja mučnina, boli i nuspojava omogućava pacijetima da žive kvalitetnije.

Rak sve više postaje hronična, a sve manje smrtna bolest s obzirom na inovativne lijekove i sve bolju dijagnostiku“, istakla je dr. Ljuljjeta Tinjić, direktorica onkološkog odjela Roche BiH ukazujući da je personalizirana medicina koja je i strategija kompanije Roche, ključ uspješnog tretmana oboljelih od raka, pojašnjavajući da je riječ o odabiru prave terapije za pravu skupinu pacijenata, u pravo vrijeme.

Ističući, nadalje, kako je nerazdvojiv segment korporativne kulture Roche pružanje pomoći društvu kroz podršku javno-zdravstvenih kampanja, dr. Tinjić je najavila raspisivanje konkursa za najbolju objavljenu novinarsku priču u 2012. godini na temu: Maligna oboljenjenja nekada i sada. Ovim konkursom se žele animirati novinari da daju svoj doprinos u borbi protiv ove opake bolesti. Također, najavljeno je da će u sklopu obilježavanja „50 godina Roche u onkologiji“ biti  organizovano  niz stručnih edukativnih predavanja, kao i pružanje podrške udruženjima oboljelih od malignih bolesti pri organizaciji kampanja podizanja svijesti, te se poziva javnost da iskaže podršku i da svoj doprinos borbi protiv malignih oboljenja.

Za više informacija molimo kontaktirajte Dejana Balabana na 061/551-917 , dejan@lunatbwa.ba ili Adilu Salibašić na 061/ 811-661

 

Ovdje preuzmite prvo izdanje novina 50 godina Roche u onkologiji

01/02/2012

Povodom obilježavanja 4. februara - Međunarodnog dana borbe protiv raka, održaće se konferencije za novinare i to:

  • 2. Februara 2012. godine (četvrtak) u Sarajevu, hotel Bristol, sa početkom u 11 sati i
  • 3. februara 2012. godine (petak) u Banja Luci, u Međunarodnom pres centru, Kralja Petra I Karađorđevića 97 (Hotel Bosna 1. sprat) u Banja Luci, sa početkom u 11 sati.
 

Kampanja na svjetskom nivou koja se ove godine odvija pod parolom: “Zajedno je to moguće!“ ima za cilj skrenuti pažnju javnosti na činjenicu da samo sistematski i zajednički, djelujući svako na svom polju, možemo napraviti značajan progres u borbi protiv karcinoma.

O borbi protiv karcinoma i planovima za budućnost na konferenciji za medije u Sarajevu govoriće: 

  • mr. sci. dr. Maja Banjin, Udruženje onkologa Bosne i Hercegovine, Institut za onkologiju KCU Sarajevo
  • prof. dr. sci. Hiba Bašić, KCU Sarajevo
  • Spomenka Hadžić, Udruženje građanki Renesansa
  • dr. Ljujjeta Tinjić, ROCHE d.o.o-ROCHE Ltd.
  •  

O borbi protiv karcinoma i planovima za budućnost na konferenciji za medije u Banja Luci govoriće:

  • prim. dr. Saša Jungić, nacionalni koordinator za onkologiju, Udruženje onkologa RS, Klinika za onkologiju KC Banja Luka
  • Azra Ikalović, Savez žena oboljelih od raka dojke „Iskra“
  • dr. Ljujjeta Tinjić, ROCHE d.o.o-ROCHE Ltd.

Borba protiv karcinoma je globalni problem. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će se bez neposrednog djelovanja, broj smrtnih slučajeva u svijetu povećati za čak 80 procenata do 2030. godine, i to većinom u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

Upravo ove činjenice su podstakle lidere 120 zemalja svijeta na sastanku visokog prioriteta UN-a u septembru 2011. da proglase nezarazne bolesti, uključujući i karcinom, za globalni prioritet. Potpisnici deklaracije pozvali su vlade, kompanije i javna društva da preuzmu sve potrebne radnje u borbi protiv istih.

Stoga pozivamo i vas, predstavnike medija, da nam se pridružite i budete naši partneri u borbi protiv  karcinoma.

 

Za više informacija i potvrdu dolaska, molim kontaktirajte Dejana Balabana na 061/551-917 ili dejan@lunatbwa.ba ili Adilu Salibašić na 061/ 811-661

Linkovi:

www.worldcancerday.org

www.uicc.org

www.renesansa.com.ba

27/10/2011
 

Održavanje stručnog simpozijuma

 

Dana 27.10.2011. je u Banja Luci održan peti  jubilarni stručni simpozij pod nazivom: “Reumatoidni artritis i Osteoporoza- Znanja, izazovi i perspektive”,  posvećen Svjetskom danu borbe protiv reumatoidnog artritisa i Svjetskom danu borbe protiv osteoporoze. Simpozij je organizovan od strane, tek osnovanog, Udruženja reumatologa Republike Srpske, uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS-a, te Univerzitetskog  kliničkog centra Banja Luka. Sastanku je prisustvovalo više od 200 ljekara, kako reumatologa i fizijatara, tako i internista, pedijatara i ljekara zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Skupu su se prvobitno obratili  generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, prof.dr Mirko Stanetić, te predsjednik Udruženja reumatologa RS-a, doc. dr. Nenad Prodanović, koji su istakli ogroman javno-zdravstveni značaj ove dvije bolesti, nakon čega je i doc. dr. Prodanović održao predavanje pod nazivom:  “Reumatoidni artritis - sadašnjost i perspektive u Republici Srpskoj”. Također, doc. Prodanović je govorio o predstojećim aktivnostima Udruženja reumatologa RS-a, te najavio projekat ranog otkrivanja i liječenja reumatoidnog artritisa u RS-u.

Nakon toga, slijedila su predavanja eminentnih stručnjaka iz Srbije:

Prof. dr Nemanja Damjanov, predsjednik Udruženja reumatologa Srbije je održao predavanje pod nazivom: “Da li najnovija iskustva pomjeraju terapijsku piramidu u RA?”. Govorio je o trenutnim smjernicama u liječenju reumatoidnog artritisa, te o ogromnom značaju što ranijeg uvođenja biološke terapije.

Prof. dr. Jelena Vojinović iz Kliničkog centra Niš, je održala predavanje na temu: “ Algoritam u dijagnostici i liječenju juvenilnog reumatoidnog artritisa”.

Prof. dr. Aleksandar Dimić, predsjednik Udruženja za osteoporozu Srbije je održao predavanje na temu:Sekundarna osteoporoza - reumatoidni artritis kao dokazani faktor rizika”.

 

 
24/09/2011

 

Šetnja za ozdravljenje

 


04. Septembra je u Sarajevu održana Susan G. Komen Utrka/Šetnja za ozdravljenje. Tog sunčanog dana vikenda, se u gradskom praku okupilo i registrovalo oko 5.500 osoba kako bi zajedno podigli svijest o raku dojke i tako pružili potporu za 400 pacijenata iz 23 društva pacijenata iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Neke od tih žena su putovale više od 6 sati kako bi se pridružile prijateljima i kolegama.

Događaj je podržan od strane brojnih ambasada, humanitarnih organizacija, kompanija, poznatih osoba i predstavnika medija. Predsjednik Željko Komšić je bio pokrovitelj a gđa Danuta Moon, supruga američkog ambasadora u BiH, organizator utrke.

Roche BiH je bio platinasti sponzor manifestacije, te je organizovao štand za besplatno provođenje pregleda ultrazvučne dezinometrije za sve sudionike utrke.

Učesnici su trčali ili pješačili zagrijani za taj osjećaj iskrene radosti, diveći se i uživajući u osmjesima ovih jakih žena, njihovoj pozitivnoj energiji i magičnoj atmosferi koju su napravile.

Nakon niza aktivnosti i obraćanja mnogih uglednih govornika i izvođača, učenici-volonteri iz Druge Gimnazije iz Sarajeva su napravili rozu mašnu koju su posvetili svim pacijenticama oboljelih od raka dojke.  

27/07/2011

 

Roche akademija u Sarajevu 

 

U ponedjeljak, 25. jula 2011. počela je sa radom Roche akademija za mlade perspektivne ljekare. Intenzivnim programom predavanja i radionica, Roche akademija nastojat će unaprijediti teorijsko i praktično obrazovanje mladih ljekara. Sam program je osmišljen kako bi popunio prazninu između formalnog obrazovanja i usmjerenog, praktičnog djelovanja.

Cilj Roche akademije jeste prepoznati i promovisati mlade, talentovane ljekare, pružiti pomoć u njihovom razvoju i afirmaciji, te time osnažiti zdravstveni sektor u stručnom i naučnom kontekstu. Tokom petodnevnog programa predavanja i radionica, učesnici će biti u prilici raditi u programu škole kliničkih istraživanja sa mr. sc. dr. Lanom Nežić sa Katedre za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, kao i sa gostujućim predavačem iz Slovenije, g. Peterom Kraftom, stručnjakom iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina u medicinskoj struci.

23/06/2011

Promocija filma "Neki drugi dan"

 

U duhu potpisanog ugovora o partnerstvu između Sarajevo Film Festivala i Roche d.o.o. – Roche LTD, danas će u kinu Cinema City u 17:00 sati biti prikazan dokumentarni film "Neki drugi dan" autora Emira Čizmića.

Film prati put Emira Čizmića oboljelog od karcinoma debelog crijeva na liječenje u Njemačku, u periodu od 2008. do 2010. 

Kroz sva nadanja i osjećaja nemoći čovjeka koji boluje od zloćudne bolesti u uznapredovalom stadiju, Emir u potrazi za produženjem života ide u drugu zemlju, jer su sve mogućnosti koje ima u svojoj domovini iscrpljene. 

Na tom putu, putu života, prati ga supruga koja nam daje sliku porodice čiji se član bori za život. 

Emir Čizmić je rođen 29. jula 1962. godine. Po zanimanju je bio inžinjer mašinstva i radio je kao leasing manager u Raiffeisen Leasing d.o.o. 

Kada mu je u januaru 2004. dijagnosticiran uznapredovali stadij raka debelog crijeva, Emir je donio odluku: boriti se za život, jer to je za njega bio jedini izbor. 

Nailazeći na brojne probleme kao i na nedostatak informacija, odlučio je da o svojoj bolesti i problemima progovori javno. Odlučan u svojoj misiji da unaprijedi prava pacijenata u BiH, Emir je 2009. osnovao udruženje pacijenata UG "Colon" koje je postalo članica Evropske asocijacije udruženja pacijenta Europacolon. 

U želji da ispriča svoju priču Emir Čizmić je uspio da ekranizuje izuzetno emocionalnu priču svoje borbe u vidu dokumentarnog filma "Neki drugi dan". 

Film je premijerno prikazan na promociji UG "Colon" u oktobru 2009. u Narodnom pozorištu u Sarajevu, uz prisustvo brojnih članova porodice, prijatelja, vladinih i nevladinih predstavnika, kao i predsjednice Europacolon. 

Na žalost, Emir nije uspio pobijediti rak, ali je uspio ostaviti iza sebe vrijedna djela koja pomažu drugima.

08/06/2011

 

Inovativnost i kreativnost kao siguran put uspjeha bosanskohercegovačkog društva

 

Roche je vodeća svjetska farmaceutska kompanija posvećena zdravlju i usmjerena na naučna istraživanja. Mi kreiramo, proizvodimo i činimo dostupnim najbolja inovativna rješenja za dijagnostiku i liječenje sa ciljem da unaprijedimo zdravlje i kvalitet života ljudi. Dobrobit pacijenta je najvažniji razlog našeg postojanja i naš osnovni cilj.

Saradnja Roche-a i SFF ogleda se upravo u zajedničkoj težnji da podstaknemo kreativnost i inovaciju u našem okruženju kroz razvoj nauke i filma, te edukacije i promocije mladih talenata. Roche, zapravo, ima dugu tradiciju i težnju ka postavljanju visokih standarda društvene odgovornosti kroz humanitarne, socijalne, edukativne i umjetničke projekte koji pozitivno utiču na društvo u kojem Roche djeluje.

Ovo je, nadamo se, početak dugoročne saradnje na ujedinjavanju predstavnika umjetnosti, medicinske zajednice, vladinog i nevladinog sektora, javnih osoba i dr. na unapređenju kvalitete življenja u Bosni i Hercegovini. Želja Rochea da pomogne društvu jeste, zapravo, dio korporativne kulture i ključ uspjeha kompanije.