Personalizirana medicina


Koncept personalizirane medicine je baziran na opažanju da pacijenti sa istom dijagnozom na isti tretman reaguju na različit način. Naime, dok je određeni lijek visoko efikasan za jednog pacijenta, kod drugog možda neće pokazati željene rezultate, bez obzira na istu dijagnozu. Faktori koji su u vezi sa samom bolesti, ali i oni u vezi sa individuom mogu uticati na način na koji lijek djeluje, ali ako za različite pacijente imamo različit pristup u liječenju ove razlike neće biti sporne.  

Drugim riječima, konvencionalna medicina nije efikasna koliko bi mogla biti, jer jedan dio pacijenata dobiva tretman koji nije za njih podoban i koji čak u nekim slučajevima izaziva ozbiljne nus pojave. Ključ koncepta Personalizirane Medicine je u prilagođavanju tretmana pacijentu, što rezultira postizanjem maksimalnog terapijskog učinka i sigurnosti tretmana.

Dakle, Personalizirana medicina znači primjenu ciljanog tremana za specifične grupe pacijenata koji će imati najbolji odgovor na terapiju, umjesto koncepta "isti tretman odgovara svima", a bazirana je na činjenici da su osobe različite, te i bolesti imaju drugačiji uticaj.

Naravno, ovaj koncept ne znači da postoji specifičan lijek za svakog pacijenta, već da postoji tretman koji svoju maksimalnu efikasnost ispoljava upravo na nekim podgrupama koje imaju određene sličnosti, bilo na genetskom nivou ili molekularnom nivou bolesti od koje boluju.

Ovaj pristup ima ogroman potencijal da liječenje učini efikasnijim, sigurnijim i boljim za pacijente, ali i za zdravstvene radnike, Fondove zdravstvenog osiguranja i društvo uopšte.

Roche je idealno pozicioniran, a s obzirom na Odjel farmaceutike i Odjel dijagnostike, za uvođenje i sprovođenje koncepta Personalizirane medicine.

Jedan od primjera je liječenje raka dojke: mjereći prisustvo faktora rasta (HER 2) u karcinomu dojke sa specifičnim testovima, kao što su Roche Tissue Diagnostics (Ventana) testovi, identificiramo pacijente koji će odgovoriti na  biološku terapiju usmjerenu protiv HER, tako da ova terapija djeluje ciljano na ovaj faktor rasta.

Drugi primjer je liječenje hepatitisa: koristeći visoko senzitivne real time PCR testove koji mjere nivo virusa u krvi pacijenta, te rade genotipizaciju, određuje se dužina trajanja tretmana, te je za neke pacijente dovoljan kraći, a za neke je potreban duži tretmanski period odgovarajućom terapijom.

Personalizirana medicina znači prava terapija za pravu skupinu pacijenata u pravo vrijeme.