Personalizirana medicina

 

Koncept personalizirane medicine je baziran na opažanju da pacijenti sa istom dijagnozom na isti tretman različito reaguju. Donedavno, naš pristup liječenju bazirao se na pristupu “isti tretman za svakoga” tj. sve pacijente sa istom dijagnozom liječili smo istim lijekovima i na isti način. Međutim, ishodi liječenja koje smo mogli vidjeti bili su toliko različiti da smo se ubrzo počeli pitati zašto neki pacijenti imaju odličan odgovor na određenu terapiju, dok kod drugih pacijenata isti lijek nema jednako dobar ili čak nikakav efekat.

 

Drugim riječima, naš dosadašnji pristup koji ima konvencionalna medicina nije efikasan koliko bi mogao biti, jer jedan dio pacijenata dobiva tretman koji nije za njih podoban i koji čak u nekim slučajevima izaziva ozbiljne nuspojave. Ključ koncepta personalizirane medicine je u prilagođavanju tretmana pacijentu, što rezultira postizanjem maksimalnog terapijskog efekta i sigurnosti tretmana.

 

Suočili smo se sa hitnom potrebom da liječenje prilagodimo svakom pojedinačnom pacijentu. Medicina nam je omogućila da napravimo nevjerovatan napredak u dijagnostici i liječenju bolesti. Ali ljudska biologija je zapanjujuće kompleksna. Svaka osoba je jedinstvena, pa tako i njihova oboljenja. 

 

Personalizirana medicina znači da pravi pacijent dobije pravu terapiju u pravo vrijeme. 

 

Naš napredak u razumijevanju ljudske biologije i biologije bolesti, kao i napredak u modernoj dijagnostici, omogućio nam je da dobijemo detaljan uvid u svakog pacijenta i njegovu bolest na genetskom i molekularnom nivou. Digitalna revolucija u medicini omogućava nove načine prikupljanja visokokvalitetnih podataka od svake osobe i povezivanja s podacima većih grupa radi dalje analize. To nam omogućava da bolje razumijemo šta je to što svakog od nas čini potpuno jedinstvenim i to pretočimo u personaliziranu medicinu. 

 

Personalizirana medicina zasniva se na potrebama svakog pacijenta. Naravno, ovaj koncept ne znači da postoji specifičan lijek za svakog pacijenta, već da postoji tretman koji svoju maksimalnu efikasnost ispoljava upravo na nekim podgrupama koje imaju određene sličnosti, bilo na genetskom nivou ili molekularnom nivou bolesti od koje boluju.

 

 

Da li se liječenje može prilagoditi svakom pacijentu ponaosob?

Roche je već pionir u upotrebi precizne dijagnostike za lijekove protiv raka. Biomarker testovi već pomažu donošenje odluke o liječenju. Ali to je samo početak. Tehnologije kao što je sveobuhvatno gensko profiliranje mogu mapirati kompletan genski sastav pojedinca, mutacije tumora i druge ključne molekularne karakteristike kako bi se pronašao najbolji mogući tretman. 

 

Tečne biopsije (biopsije iz krvi) nam mogu omogućiti da na neinvazivan način pratimo evoluciju raka tokom vremena i prilagodimo liječenje. Ova tehnologija daje ogromne količine podataka u ruke doktora, te im tako olakšava donošenje odluka o liječenju i izboru najbolje opcije liječenja za pojedinačnog pacijenta.

 

Ovakvi podaci (tzv. real world podaci) ne samo da nam pomažu da razumijemo koji lijekovi postoje i kada ih treba koristiti, već nam mogu pomoći i u razvoju budućih tretmana. Informacije koje dolaze iz nosivih uređaja ili iz sveobuhvatnog genskog testiranja tumora pružaju veliku količinu informacija ne samo istraživačima i pacijentima, već i farmaceutskoj industriji. Mi tako onda možemo razviti nove lijekove koji, na primjer, ciljaju na specifične načine rasta raka ili izbjegavanja imunološkog sistema. Precizna personalizirana medicina sa sveobuhvatnim genskim sekvenciranjem već mijenja ishode za pacijente.

 

Ovakav personalizirani pristup ima ogroman potencijal da liječenje učini efikasnijim, sigurnijim i boljim za pacijente, ali i za zdravstvene radnike, Fondove zdravstvenog osiguranja i društvo uopšte.

 

M-BA-00000394