Podtipovi limfoma:
Znate li razliku?

Ne-Hodgkinov limfom (NHL) je karcinom krvi koji nastaje u bijelim krvnim ćelijama- limfocitima, koje su ključna komponenta imunog sistema.1
Postoji više od 60 različitih podtipova NHL,2 a oni se mogu klasificirati kao indolentni (spororastući) i agresivni (brzorastući), ovisno o brzini napredovanja karcinoma.3 Dva najčešća tipa NHL-a, folikularni limfom (FL) i difuzni B- velikostanični limfom (DLBCL), se veoma razlikuju prema tome kako, kada i gdje se razvijaju, kao i prema načinu na koji se zbrinjavaju.

Koji su najčešći podtipovi NHL-a?

Pređite preko slike lijevo ili desno, da biste pročitali odgovore ovisno o oboljenju
Folikularni limfom
Difuzni
B- velikostanični limfom
Difuzni B- velikostanični limfom je najčešći agresivni limfom, koji se javlja kod 30% svih novodijagnosticiranih slučajeva NHL. U svijetu, godišnje od ovog agresivnog limfoma oboli 150 000 osoba. 4,5
Folikularni limfom je najčešći indolentni lifmom, koji se javlja kod 20% svih novodijagnosticiranih slučajeva NHL-a. Godišnje, u svijetu od ovog podtipa limfoma oboli 100 000 osoba. 4,5

Kako se ćelije karcinoma razlikuju između različitih podtipova limfoma?

Folikularni limfom
Difuzni
B- velikostanični limfom
Difuzni B- velikostanični limfom se zove difuzni, jer su ćelije karcinoma raširene posvuda unutar tumora, čime uništavaju normalnu strukturu limfnog čvora. 7
Folikularni limfom je tip B-ćelijskog limfoma. Zove se folikularni, jer se ćelije karcinoma grupišu u krugove unutar limfnih čvorova, poznate kao folikule. 6

Koliko brzo bolest napreduje?

Folikularni limfom
Difuzni
B- velikostanični limfom
Difuzni B- velikostanični limfom je okarakteriziran kao agresivan, jer napreduje brzo i u slučaju da se tretman ne uključi odmah, ishod mu može biti smrtonosan. 9 U slučaju da se pacijentu sa DLBCL-om ne uključi odgovarajući tretman, medijan preživljenja tog pacijenta je manji od jedne godine. 10
Folikularni limfom je indolentni NHL, što znači da napreduje sporo. Pacijenti sa folikularnim limfomom mogu živjeti godinama, i u slučaju da kod njih nisu prisutni simptomi oboljenja oni ne moraju zahtijevati tretman odmah po uspostavljanju dijagnoze. 8

Kada se ova oboljenja dijagnostiriciraju?

Folikularni limfom
Difuzni
B- velikostanični limfom
Uslijed agresivne prirode DLBCL-a, simptomi ovog oboljenja, kao što su uvećanje limfnih čvorova postanu očiti rano. Kod oko 40% pacijenata ovo oboljenje se dijagnosticira u ranoj fazi, kada je i prognoza bolja. 9
Simptomi folikularnog limfoma se često pojavljuju postepeno, i često prođu nezamjećeni od strane pacijenata, što rezultira u tome da kod 80% pacijenata ova bolest bude dijagnosticirana u poodmakloj fazi. 11

Kakav je tok ovih oboljenja?

Folikularni limfom
Difuzni
B- velikostanični limfom
DLBCL odgovara na terapiju i 60% pacijenta bude izliječeno prvim tretmanom ovog oboljenja. 13 Pacijenti koji odgovore na tretman i kod kojih se ne javi progresija u toku dvije godine od tretmana, obično imaju sličan životni vijek kao zdrave osobe njihovih godina. Međutim, pacijenti kod kojih se ovo oboljenje javi ponovo, imaju loše ishode ponovnog tretmana i kratko preživljenje. 13,14
Iako većina pacijenta odgovori na početni tretman folikularnog limfoma, ovo oboljenje se obično vrati i postane teže za tretirati u odnosu na prethodno javljanje. 12 Folikularni limfom se može javiti opet čak i godinama nakon terapije koja je dovela do povlačenja oboljenja.

Šta je nezadovoljenja medicinska potreba kod ovih oboljenja?

Folikularni limfom
Difuzni
B- velikostanični limfom
Cilj tretmana DLBCL-a je izlječenje. Nove tretmanske opcije su potrebne da bi se povećao procenat izliječenih pacijenata i unaprijedili dugotrajni ishodi liječenja pacijenata koji ne odgovore na inicijalni tretman. 16
Trenutno ne postoji lijek za folikularni limfom. Trenutni cilj tretmana ovog hematološkog maligniteta je produžiti period u kojem je pacijent u remisiji, odnosno u kojem je pacijent bez oboljenja. Da bi se unaprijedili dugotrajni ishodi liječenja, potrebne su tretmanske opcije koje će osigurati minimiziranje simptoma i održavanje remisije kod oboljelih. 15

Dodatne informacije

Više o limfomima pronađite ovdje

M-BA-00000009

Reference

  • 9. Medscape. Diffuse large cell lymphoma. [Internet; cited November 2018]. Available at: http://emedicine.medscape.com/article/202969-overview
  • 10. Rovira J et al. Prognosis of patients with diffuse large B cell lymphoma not reaching complete response or relapsing after frontline chemotherapy or immunochemotherapy. Ann Hematol. 2015; 94: 803–812.
  • 11. Salles GA. Clinical features, prognosis and treatment of follicular lymphoma. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2007; 1:216-225.
  • 12. Lymphoma Research Foundation. [Internet; cited November 2018]. Available at: https://www.lymphoma.org/aboutlymphoma/nhl/fl/relapsedfl/
  • 13. Maurer, MJ et al. Event-free survival at 24 months is a robust end point for disease-related outcome in diffuse large B-cell lymphoma treated with immunochemotherapy. J Clin Oncol. 2014; 32: 1066-73.
  • 14. Vaidya R & Witzig TE. Prognostic factors for diffuse large B-cell lymphoma in the R(X)CHOP era. Annals of Oncology 2014; 25:2124–2133.
  • 15. Fowler N. Role of Maintenance Rituximab (Rituxan) Therapy In the Treatment of Follicular Lymphoma. Pharmacy and Therapeutics; 2011; 36:590-598
  • 16. Dotan E, et al. Impact of rituximab (Rituxan) on the treatment of B-cell non-hodgkin’s lymphoma. Pharmacy and Therapeutics.2010;35:148-57.

M-BA-00000009