Media Release

Sarajevo, 02.02.2012

02/02/2012

Zajedno je to moguće! 

Rak  je globalni problem s kojim se možemo boriti samo združenim djelovanjem ljekara, vlada, kompanija i civilnog društva. Pozitivan primjer je rezultat stalnog ulaganja u klinička istraživanja širom svijeta: danas je stopa preživljenja od raka veća nego ikada.

FBiH, Sarajevo, 02.02.2012.g. – Svjetski dan borbe protiv raka-04. februar, Udruženje onkologa BiH, Udruženje Građanki Renesansa i farmaceutska kompanija Roche želi obilježiti sa ciljem podizanja svijesti svih građana o raku, jednom od najvećih problema današnjice, ističući da se protiv raka, možemo učinkovito boriti jedino ukoliko se u borbu uključe sve strukture društva sa osmišljenom i razrađenom strategijom koja je dio zdravstvene politike naše zemlje.

Svjetski dan borbe protiv raka u 2012. godini globalno se realizira pod sloganom Zajedno je to moguće!, koji je inspirisan održavanjem prvog sastanka na visokom nivou pri Ujedinjenim Narodima, na temu hroničnih nezaraznih oboljenja među koje spadaju i maligne bolesti. Na ovom sastanku koji je održan u septembru 2011, potpisana je deklaracija o poduzimanju potrebnih mjera za sprečavanje i širenje istih. Cilj je da akcija podstakne svaku osobu, organizaciju, vladu da daju svoj doprinos smanjenju smrtnosti od hroničnih nezaraznih bolesti, uključujući i maligne bolesti, za 25% do 2025.  godine u svijetu. 

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je rak vodeći uzročnik smrtnosti i njegova učestalost i dalje raste. Svake godine 12,7 miliona ljudi otkrije da imaju neki od oblika raka, a 7,6 miliona ljudi godišnje umre od ove bolesti. Dokazi pokazuju da se 30-40 procenata smrti svih vrsta raka može spriječiti, a jedna trećina se može izliječiti kroz ranu dijagnozu i adekvatno liječenje.

Kao što je za liječenje onkološkog bolesnika neophodan multidisiplinarni ljekarski tim tako je i za rješavanje problema malignih oboljenja na nacionalnom nivou neophodan multidisciplinarni pristup i angažman medicinske zajednice, udruženja pacijenata, medija, predstavnika vlasti,  farmaceutske industrije u  kojem svaki od ovih segmenata društva daje svoj najveći doprinos, istakli suna današnjoj pres konferenciji u ime Udruženja onkologa BiH mr.sci.dr. Maja Banjin i dr. Anes Pašić. 

U BiH, u zadnjih 10 godina evidentan je napredak u borbi protiv raka, ali poražavajući podaci o broju oboljelih i visokoj stopi smrtnosti govore da je potrebno odlučnijom i širom političkom akcijom, po uzoru na Europsku Uniju, kamo stremimo, učiniti više. Kontinuirani rad i jačanje dosadašnjih napora u borbi protiv ove bolesti neizmjerno je važan, no jedini pravi način da to napravimo je kroz ujedinjenje svih društvenih struktura u toj namjeri. Drugim riječima, protiv raka se moramo boriti svi zajedno!

Govoreći o ulozi nevladinog sektora Spomenka Hadžić, predsjednica udruženja Renesansa ističe da programske ciljeve udruženja pacijentica – stalna edukacija stanovništva, obavezan skrining program i adekvatan tretman oboljelih, jeste moguće ostvariti samo kroz sistemsko rješenje ovog problema, koje zahtjeva direktno i aktivno učešće svih nas.

Ulaganje jedne zemlje u rješavanje problema bolesti raka ulaganje je u zdravlje stanovništva, pa prema tome to  je i investicija i u razvoj  zemlje.  Danas je, na sreću, moguće poduzeti dramatične iskorake u borbi protiv raka i to kroz javne zdravstvene napore na polju prevencije i rane detekcije, kao i kroz najnovije metode liječenja. Istraživanja pokazuju da se trećina novih slučajeva oboljenja od raka može izliječiti ukoliko se na vrijeme dijagnosticira i adekvatno liječi.

Mnogi pacijenti koje pamtimo u našoj  dugogodišnjoj praksi prije ovih savremenih dostignuća u onkologiji, danas bi imali šansu dugogodišnjeg preživljenja,  tj.  izlječenja zahvaljući novim metodama sistemske ciljane terapije, savremenim tehnikama i tehnologijama dijagnostike i radioterapije., kazala je prof.dr. Hiba Bašić.

Bitan segment razumijevanja bolesti predstavljaju kontinuirana klinička istraživanja u onkologiji. Američko udruženje kliničkih onkologa (ASCO) ističe kako su rezultati stalnih ulaganja širom svijeta u ovakva istraživanja činjenica da je stopa preživljenja u razvijenim zemljama kod oboljelih od raka veća nego ikad. Naime, danas 70%  ljudi koji imaju rak živi duže od pet godina poslije dijagnoze, za razliku od 70tih kada je to bilo samo 50% oboljelih. Nacionalne stope smrtnosti u svijetu od raka pale su za 17 % od perioda ranih 90tih.

Ovaj progres odražava napredak tokom posljednjih 50 godina u svakom segmentu u području onkologije: prevencija, skrining, hemoterapija, operacija, radioterapija, i dostupnost molekularno targetirane terapije. U isto vrijeme, iznalaženje boljih načina suzbijanja mučnina, boli i nuspojava omogućava pacijetima da žive kvalitetnije.

Rak sve više postaje hronična, a sve manje smrtna bolest s obzirom na inovativne lijekove i sve bolju dijagnostiku“, istakla je dr. Ljuljjeta Tinjić, direktorica onkološkog odjela Roche BiH ukazujući da je personalizirana medicina koja je i strategija kompanije Roche, ključ uspješnog tretmana oboljelih od raka, pojašnjavajući da je riječ o odabiru prave terapije za pravu skupinu pacijenata, u pravo vrijeme.

Ističući, nadalje, kako je nerazdvojiv segment korporativne kulture Roche pružanje pomoći društvu kroz podršku javno-zdravstvenih kampanja, dr. Tinjić je najavila raspisivanje konkursa za najbolju objavljenu novinarsku priču u 2012. godini na temu: Maligna oboljenjenja nekada i sada. Ovim konkursom se žele animirati novinari da daju svoj doprinos u borbi protiv ove opake bolesti. Također, najavljeno je da će u sklopu obilježavanja „50 godina Roche u onkologiji“ biti  organizovano  niz stručnih edukativnih predavanja, kao i pružanje podrške udruženjima oboljelih od malignih bolesti pri organizaciji kampanja podizanja svijesti, te se poziva javnost da iskaže podršku i da svoj doprinos borbi protiv malignih oboljenja.

Za više informacija molimo kontaktirajte Dejana Balabana na 061/551-917 ,[email protected] ili Adilu Salibašić na 061/ 811-661

 

Ovdje preuzmite prvo izdanje novina 50 godina Roche u onkologiji