Media Release

Sarajevo, 05.06.2012

05/06/2012

Početak škole hematološke citologije

U prostorijama Poliklinike „Sunce Agram“ u Sarajevu 26. i 27. maja 2012. godine počela je edukacija 13 mladih ljekara hematologa pod nazivom „Škola citologije – Osnove hematološke citologije“, koja će se nastaviti tokom dva vikenda u junu i julu. Roche d.o.o. - Roche Ltd. je  prepoznao potrebu sticanja dodatne edukacije na polju hematološke citologije i realizirao školu u saradnji sa Poliklinikom „Sunce - Agram“.

 

„Škola citologije – Osnove hematološke citologije“ je okupila mlade hematologe iz Bosne i Hercegovine. U okviru edukacije ljekari će imati priliku obnoviti teoretsko znanje i steći nove praktične vještine iz hematološke citologije u kliničkoj praksi, perifernog razmaza, megaloblastne anemije, mijeloma, hronične limfatične leukemije, mijelodisplastičnog sindroma, osnova citomorfologije, diferencijalna dijagnoza akutne limfocitne leukemije.

Edukaciju će voditi prim. dr. Nina Jurić, spec. citolog.