Media Release

Sarajevo, 07.02.2012

07/02/2012

Jesam li ja broj 12?

Farmaceutska kompanija Roche d.o.o. - Roche Ltd. u saradnji sa Klinikom za gastroenterohepatologiju KCU Sarajevo, JU Domom zdravlja Kantona Sarajevo, Ljekarskom - liječničkom komorom Kantona Sarajevo i Međukantonalnom farmaceutskom komorom organizuje stručni Simpozijum posvećen virusnim hepatitisima pod nazivom:

"JESAM LI JA BROJ 12?".

Predavanje će se održati 15.02.2012. (srijeda)u velikoj sali PC Unitic, Ul. Fra Anđela Zvizdovića br. 1.sa početkom u 19.00 sati.

 

Moderator: prim. dr. Milan Mioković - v.d. generalni direktor JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo.

 

Predavači i teme:

Dijagnostika i liječenje hroničnog virusnog hepatitisa B

  • prof. dr. sci. med. Zora Vukobrat - Bijedić - šef Klinike za gastroenterohepatologiju KCU Sarajevo

Dijagnostika i liječenje hroničnog virusnog hepatitisa C

  • dr. sci. med. Azra Husić - Selimović - Klinika za gastroenterohepatologiju KCU Sarajevo