Media Release

Sarajevo, 08.07.2012

08/07/2012

Sarajevo, 07. juli / srpanj 2012. – Danas je u Sarajevu počela sa radom druga po redu Roche akademija za ljekare, koju kompanije Roche d.o.o.- Roche Ltd. organizira u okviru partnerske saradnje sa Sarajevo Film Festivalom.  Roche akademija osmišljena je kao poseban program za doktore medicine koji žele da usvoje nova savremena saznanja i vještine. Intenzivnim programom predavanja i radionica tokom četverodnevnog programa doktori iz cijele BiH imat će priliku raditi na usavršavanju vještina prezentacije i komunikacije sa pacijentima.

Roche akademija za ljekare koju organizujemo već drugu godinu za cilj ima da se pored formalnog medicinskog znanja koje ljekari posjeduju, omogući stjecanje dodatnog znanjai usavrše vještine te napraviti most između teoretskih osnova i praktičnog djelovanja.Ove godine unaprijedili smo i proširili koncept. U dogovoru sa medicinskim ustanovama okupili smo 19 bh. stručnjaka iz oblasti onkologije, hematologije, gastroenterologije, reumatologije, infektologije i radiologije. Oni će tokom četiri dana rada sa Peterom Kreftom, svjetskim stručnjakom iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina u medicinskoj struci, imati priliku educirati se u pomenutim oblastima sa akcentom na usavršavanje  komunikacije sa pacijentima, pojašnjava koncept akademije dr. Adnan Filipović, direktor Rochea.

 

Na ovaj način, uvažavajući koncept kontinuirane edukacije koji je vladajući standard u današnjem svijetu, Roche daje aktivan doprinos u podizanju kvaliteta medicinskih usluga u BiH ulažući u znanje i njegovu nadogradnju. 

 

U okviru Roche akademije za ljekare organizirana je i Škola citologije gdje ljekari imaju priliku obnoviti teorijsko znanje i stiču nove praktične vještine iz hematološke citologije, a koje će im biti od velike koristi u dijagnostici hematoloških oboljenja u svojoj kliničkoj praksi.

 

Roche akademija će se održavati u periodu od 07. do 10. jula 2012. godine, paralelno sa održavanjem Sarajevo Film Festivala. Roche akademija je organizirana po uzoru na Sarajevo Talent Campus namijenjen mladim filmskim profesionalcima, a na ovaj način kompanija Roche nastavlja sa svojom tradicijom podrške mladim, talentiranim ljudima u različitim oblastima nauke, umjetnosti i kulture.