Media Release

Sarajevo, 09.03.2012

09/03/2012

08. Mart – Svjetski dan bubrega

Donirati bubrege, podariti život

Uz pomoć Roche d.o.o. – Roche Ltd., Udruženje za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini i Donorska mreža Kantona Sarajevo prethodnog je vikenda realizirana javno – zdravstvena kampanja pod sloganomDonirati bubrege, podariti život, ističući bitnosti doniranja i presađivanja bubrega. 

 

Kampanja je imala za cilj skrenuti pažnju javnosti i potaknuti ih da saznaju nešto više o svojim bubrezima, faktorima rizika, prevenciji i načinima liječenja bolesti, kao i istaknuti bitnost darivanja i presađivanja bubrega.

S tim u vezi, organiziran je stručni simpozij Transplantacija danas koji je bio interaktivnog karaktera što je omogućilo učesnicima da od kolega – eksperata svjetskog renomea iz ove oblasti, steknu nova saznanja temeljena na njihovim iskustvima.

Drugom dijelu kampanje namijenjene široj javnosti pridružili su se i Studentski parlament, te Forumom mladih SDPa. Volonteri su u saradnji sa Donorskom mrežom KS ispred sarajevske Katedrale organizirali potpisivanje donorskih kartica, te dijelili edukativne letke o bubrežnoj bolesti i faktorima rizika.

Hronična bubrežna bolest se često naziva i „tihom bolesti“ zato što ponekad uopće nema simptoma, ili su ti simptomi neopaženi. Često se događa da ljudi izgube i do 90 procenata bubrežne funkcije prije razvijanja karakterističnih simptoma bubrežnog oboljenja. Samo otkrivanje bubrežne bolesti je jednostavno i jeftino: mjerenjem bjelančevina u mokraći i određivanjem serumskog kreatinina. Dobra vijest je da sa adekvatnim medicinskim tretmanom, progres hronične bubrežne bolesti može biti značajno usporen. Od velike je važnosti otkriti rano bilo kakvo oštećenje bubrega.

Roche d.o.o. – Roche Ltd. već šestu godinu uzastopno podržava obilježavanje Svjetskog dana bubrega doprinoseći tako podizanju svijesti kod šire javnosti o bitnosti prevencije i rane dijagnostike bubrežne bolesti. Šaljući i ove godine jedinstvena poruka u svijetu:

Donirati bubrege, podariti život

vjerujemo da smo podsjetili ljude na plemenitost čina doniranja organa nakon smrti.

Ovogodišnja kampanja realizirala se pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva Bosne i Hercegovine.