Media Release

Sarajevo, 11.07.2012

11/07/2012

Održana Roche akademija za pacijente

Sarajevo 10. juli/srpanj 2012. - Danas je u Sarajevu održana Roche akademija za pacijente tokom koje su predavači kroz jednodnevni multidisciplinarni seminar predstavnicima više od 40 udruženja pacijenata iz cijele BiH govorili o pravima pacijenata i načinima na koji se ta prava mogu ostvariti kroz postojeće zdravstvene sisteme u našoj zemlji.  Akademiju je organizirala kompanija Roche d.o.o. – Roche Ltd. u okviru aktivnosti organiziranih u partnerstvu sa Sarajevo Film Festivalom. Na ovaj način, kao društveno odgovorna kompanija Roche nastoji aktivno doprijeti kvaliteti bh. društva. Današnjim predavanjima prisustvovalo je više od 100 učesnika, koji su bili u prilici čuti predavanja dr. Aide Pilav iz Ministarstva zdravstva FBiH,  psihologa Jasne Bajraktarević te Nele Hasić, predstavnice nevladinih organizacija iz American Jewish Joint Distribution Comitee (JDC) i Susan G. Comen.

 

Zadovoljstvo mi je što sam imala priliku govoriti o ovoj temi predstavnicima udruženja pacijenata, jer smo svjesni da danas pacijenti ne poznaju dovoljno svoja prava. Ne treba zaboraviti da zdravstveni sistem činimo svi i da se ne trebamo gledati kao protivnici. Ovakvi skupovi su korak ka boljem upoznavanju pacijenata sa njihovim pravima, ali na ovome ne treba stati, nego pacijente treba konstatno educirati i podsjećati na njihova prava, rekla je Aida Pilav iz Ministarsva zdravstva FBiH.

Tokom trajanja današnje Roche akademije pacijenti su stekli osnovna teorijska i praktična znanja o pravima i obavezama pacijenata, ulozi i značaju udruženja i načinima njihovog djelovanja u građenju odgovornijeg i stabilnijeg bh. društva.

Današnji skup nam je od velikog značaja, jer postoji veliki broj pacijenata koji nije upoznat sa svojim pravima. Nisu rijetki slučajevi da pacijenti oboljeli od malignih oboljenja ne znaju svoja osnovna prava, čime ne mogu ostvarivati prava i obaveze koje proizilaze iz postojećih zakona. Također, imamo i dosta slučajeva nedostatka komunikacije sa ljekarima, što je veliki problem pa nam je i u vezi s tim problemom potrebna pomoć. Smatram da bi ovakvi skupovi trebali postati tradicija, rekla je Maja Memić, predstavnica Udruženja pacijenata „Novi pogled“ iz Mostara.

Veliku ulogu u upoznavanju pacijenata sa njihovim pravima imaju i nevladine organizacije, koje godinama, zajedno sa pacijentima, rade na boljim odnosima pacijenata i zdravstvenih radnika.

Ovakvi skupovi su veoma značajni za bolje upoznavanje zdravstvenog sistema. Ohrabruje i zanimanje pacijenata koji su danas došli u velikom broju. Upravo su za pacijente ovakvi skupovi najbolji način za bolje shvatanje njihovih prava i smatram da trebaju postati tradicionalni. Nevladin sektor na ostvarivanju boljih prava pacijenata radi više od osam godina, a kroz taj period smo uspjeli doprinijeti unapređenju odnosa između pacijenata i zdravstvenih radnika, kaže Nela Hasić iz nevladinog udruženja JDC i Susan G.Comen.