Media Release

Sarajevo, 14.06.2012

14/06/2012

Ovaj događaj, u organizaciji farmaceutske kompanije Roche d.o.o., privukao je veliki broj građana koji su zajedno sa uposlenicima Roche-a, njihovom djecom, šetali ulicom Maršala Tita do Trga djece Sarajeva kako bi podigli svijest i ukazali na činjenicu da je obrazovanje osnovno pravo svakog djeteta, te da im jedino kroz kontinuiranu pomoć u edukaciji možemo osigurati kvalitetniju budućnost, ali i zemlji u kojoj žive. Svojim prisustvom, ali i porukama učesnici su istakli da je izuzetno važno podržati svaku aktivnost koja radi na razvijanju kreativnosti i vještina koje će pomoći djeci da ostvare kvalitetniji i zdraviji život.

 

Uposlenici kompanije Roche od 2003. godine u cijelom svijetu organizuju humanitarnu šetnju kako bi prikupili prijeko potrebna sredstva za pomoć školama i dječijim domovima u Malaviji, kao i domaćim institucijama kojima je pomoć nužno potrebna. Sredstva koja su prikupljena ovom šetnjom bit će donirana djeci Malavija i djeci Bosne i Hercegovine, odnosno Kantonalnom centru za socijalni rad, odjel Dnevni centar za djecu sa ulice.

Svjetska kampanja “Jedan dan, jedna kompanija, jedan razlog – POMOĆ JE JEDNOSTAVNO POTREBNA” dio je cjelokupnog programa društvene odgovornosti kompanije Roche čiji su uposlenici u svijetu istinski posvećeni ideji, te aktivno rade na poboljšanju društvenih prilika.

Zadovoljstvo nam je biti pokretač kampanje koja ima ovako human karakter. Pružiti pomoć djeci jeste želja i dužnost svakog od nas. Zato danas uposlenici Roche-a u cijelom svijetu šetaju za djecu Malavija, a uposlenici Roche-a u BiH šetat će do Trga djece Sarajeva u želji da pruže podršku kako djeci Bosne i Hercegovine, tako i Malavija. Poznato je da je Malavi, iako stabilna zemlja, jedna od najsiromašnijih na svijetu; polovina stanovništva je mlađa od 15 godina, životni vijek je 50 godina, 250.000 djece je podhranjeno, 500.000 djece je ostalo bez roditelja radi HIV/AIDSa, 10% djece umire prije nego što navrše pet godina starosti, zemlja sa velikim brojem nepismenih i tako dalje. S druge strane prema informacijama koje smo dobili Dnevni centar za djecu s ulice Kantona Sarajevo ima velike finansijske poteškoće i nastavak njihovog rada je upitan. Vođeni pozitivnim iskustvom Roche-a globalno, koji je do danas prikupio znatna sredstva i između ostalog, u Malaviji opremio 5 dječijih domova, pružio podršku za 15.000 djece bez roditelja, izgadio 18 učionica, nabavio 30.000 školskih uniformi, 6.000 knjiga, educirao 200 učitelja, željeli smo biti dio ovog veoma značajnog projekta, ali i pomoći društvu u kojem i mi s našim porodicama živimo. –  istaknuo je dr. Adnan Filipović, generalni direktor kompanije Roche te pozvao sve ljude dobre volje, ali i druge kompanije da se priključe akciji prikupljanja sredstava za pomoć djeci.