Media Release

Sarajevo, 20.02.2012

20/02/2012

Održan Simpozijum posvećen virusnim hepatitisima

Hronični virusni hepatitisi B i C predstavljaju globalni javno – zdravstveni problem. Prema podacima Svjetske Zdravstvene Organizacije u svijetu je trenutno ovim virusima inficirano oko 500 miliona ljudi. Smatra se da je od toga 170 miliona zaraženo sa hepatitis C virusom, a oko 350 miliona hepatitis B virusom. Praktično je svaki 12. stanovnik Planete Zemlje inficiran sa jednim od ova dva virusa.

Farmaceutska kuća ROCHE d.o.o. – ROCHE Ltd. i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo su 20.12.2011. godine potpisale Ugovor o saradnji na implementaciji Projekta ranog skrininga i dijagnostike virusnih hepatitisa B i C. Roche je u sklopu Projekta donirao JU Domu zdravlja Kantona Sarajevo 6.000 brzih skrining testova za hepatitise B i C proizvođača Biognost Zagreb koji će biti raspoređeni u svim jedinicama na području Kantona.

Kao prvi korak u realizaciji Projekta  u saradnji sa Klinikom za Gastroenterohepatologiju KCU Sarajevo, Ljekarskom – liječničkom i Međukantonalnom farmaceutskom komorom Kantona Sarajevo, dana 15.02.2012 održan je stručni Simpozijum pod nazivom: “Jesam li ja broj 12?“

Simpozijumu je prisustvovalo oko 170 ljekara porodične medicine i različitih specijalista iz KCU Sarajevo te farmaceuta sa područja Kantona Sarajevo.

Nakon održanog Simpozijuma svi učesnici se nadaju da će se uspješno implementirati Projekat, a sve sa ciljem da našim pacijentima na nivou primarne zdravstvene zaštite omogućimo ranu dijagnostiku i najbolje moguće liječenje u KCU Sarajevo.