Media Release

Sarajevo, 27.07.2011

27/07/2011

Roche akademija u Sarajevu

U ponedjeljak, 25. jula 2011. počela je sa radom Roche akademija za mlade perspektivne ljekare. Intenzivnim programom predavanja i radionica, Roche akademija nastojat će unaprijediti teorijsko i praktično obrazovanje mladih ljekara. Sam program je osmišljen kako bi popunio prazninu između formalnog obrazovanja i usmjerenog, praktičnog djelovanja.

Cilj Roche akademije jeste prepoznati i promovisati mlade, talentovane ljekare, pružiti pomoć u njihovom razvoju i afirmaciji, te time osnažiti zdravstveni sektor u stručnom i naučnom kontekstu. Tokom petodnevnog programa predavanja i radionica, učesnici će biti u prilici raditi u programu škole kliničkih istraživanja sa mr. sc. dr. Lanom Nežić sa Katedre za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, kao i sa gostujućim predavačem iz Slovenije, g. Peterom Kraftom, stručnjakom iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina u medicinskoj struci.