Precizna medicina u onkologiji

Brzi napredak u oblasti precizne onkologije u protekloj deceniji dao nam je mogućnost da koristimo sekvenciranje genoma da predvidimo kako će rak pacijenta reagovati na određeni tretman, kao što su operacija ili terapija lijekovima.

Pogledajte šta o personaliziranom pristupu liječenja raka kažu naši sagovornici:

  • Prof. dr. sci. Semir Bešlija, UKC Sarajevo

  • Prof. dr. sci. Mirko Stanetić, UKC Republike Srpske

  • Prof. dr. sci. Katarina Vukojević, Medicinski fakultet Mostar

Svaka osoba je jedinstvena, kao i svaki rak. Svaki tumor je u osnovi genska bolest, a svaki tumorski genom unikatan i određen specifičnim mutacijama u nasljednom materijalu koje pokreću rast i razvoj tumora.

please be aware that you are leaving this website.