Rak pluća u brojkama

U krupnom planu

Rak pluća je, već desetljećima, najčešći tip raka koji se javlja u ljudi i odgovoran je za

1 od 5 smrtnih slučajeva prouzrokovanih rakom1

Širom svijeta, tri osobe umru od raka pluća svake minute2

Godišnje, više ljudi izgubi borbu sa rakom pluća nego sa kolorektalnim rakom, rakom dojke i prostate zajedno3

Dijagnoza, stadij i tretman4,5

U više od 2/3

slučajeva rak pluća se dijagnostikuje u kasnom stadiju kada je prognoza značajno lošija

Rani stadij raka pluća – ključne činjenice

Incidenca Preživljenje %

Prognoza

55%

Preživljenje

Stadij

Jedan tumor u plućima

Tretman

Hirurgija i kemoterapija

Lokalno uznapredovali rak pluća – ključne činjenice

Incidenca Preživljenje %

Prognoza

28%

Preživljenje

Stadij

Više tumora u plućima i u regionalnim limfnim čvorovima

Tretman

Hirurgija, kemoterapija i zračenje

Uznapredovali rak pluća – ključne činjenice

Incidenca Preživljenje %

Prognoza

4%

preživljenje

Stadij

Metastaze u udaljenim organima

Tretman

Sistemska terapija (npr. cljana terapija, imunoterapija, kemoterapija

U kasnim stadijima raka pluća sistemska terapija je ključna. Dugo vremena jedina dostupna sistematska terapija je bila kemoterapija. Ljekari i pacijenti polažu velike nade u nove vidove sistematske terapije koji su pokazali značajan benefit za pacijente – ciljana terapija i imunoterapija.

Reference