Sa više od 120 godina iskustva, imamo dugoročnu viziju jer težimo trajnom naslijeđu u društvu i mislimo na nekoliko generacija. Vjerujemo u porodične vrijednosti i tradicije koje se nadopunjuju dugogodišnjim iskustvom u zdravstvu za postizanje održivog i trajnog rezultata.

Integritet, hrabrost i strast su naše vrijednosti. U centru naše pažnje su ljudi i predani smo inovacijama. Zato je naš fokus na razvoju inovativnih lijekova i dijagnostičkih testova koji pomažu pacijentima da žive duže i bolje.

Djelujemo na naučno zasnovanom poslovnom modelu, sa rigoroznim analizama i odlukama zasnovanim na dokazima. Naš izazov je transformisati današnje informacije u rješenja budućnosti. Zato nastojimo da odgovorimo na medicinske potrebe koje nisu obuhvaćene izvrsnošću u nauci.

Mi kombinujemo naše prednosti u farmaceutskim proizvodima i dijagnostici kako bismo bolje prilagodili tretmane pacijentima. U tu svrhu imamo komplementarnu dijagnostičku strategiju za svaki molekul koji razvijamo.

Naš cilj je da naše lijekove i dijagnostičke testove učinimo dostupnim što većem broju ljudi koji ih trebaju. Svaki zdravstveni sistem predstavlja različit izazov i mi prilagođavamo rješenja pojedinačno. Radimo na tome da smanjimo prepreke za dostupnost lijekova i obezbjedimo djelotvornu i pristupačnu medicinsku njegu.

Zalažemo se za stalno jačanje i održavanje odličnog radnog mjesta na kojem se svaka osoba osjeća cijenjenom i poštovanom, te može razviti svoj puni potencijal. Naši ljudi grade našu kompaniju. Ključ našeg uspjeha je naša sposobnost da privučemo, zadržimo i motivišemo visoko kvalifikovanu i raznoliku radnu snagu.

Poslujemo na etičan način i stvaramo dugoročnu vrijednost kroz razvoj medicinskih rješenja. Naš uspjeh leži u našoj sposobnosti da razvijemo strategije na održiv način, misleći kako u industriji tako i u društvu.

Roche d.o.o. - Roche Ltd, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina