Imunološki ciklus raka

Na koji način se naš imuni sistem može boriti protiv ćelija raka

Da li će rak nastati u tijelu ovisi direktno od toga da li će imuni sistem prepoznati i uništiti mutirane ćelije na vrijeme. Najjednostavniji model koji objašnjava ovaj, veoma komplikovani, mehanizam se zove imunološki ciklus raka.

Na početku imunološkog ciklusa stoje same ćelije raka. One otpuštaju specifične proteine – antigene, koje prepoznaju ćelije imunog sistema. Prepoznate antigene transportuju ćelije imunog sistema do limfnih čvorova gdje ih prezentiraju T-ćelijama. Ključni korak imunološkog ciklusa leži u tome da li će i T-ćelije prepoznati ćelije karcinoma kao opasnost. Ukoliko dođe do toga, T-ćelije se aktiviraju, umnožavaju, ulaze u krvotoki dolaze do tumora. Na osnovu antigena koji sui m prezentirani, T-ćelije napadaju ćelije karcinoma i uništavaju ih. Uništavanjem ćelija karcinoma oslobađaju se novi antigeni te imunološki ciklus počinje opet. U idealnom slučaju, ovaj samoodrživi proces štiti organizam od potencijalnog razvijanja raka.

Da li će se rak razviti u tijelu najviše ovisi o tome da li će imuni sistem prepoznati ćelije raka kao potencijalnu opasnost i napasti ih. Model koji objašnjava ovaj mehanizam naziva se imunološki ciklus raka
Na početku imunološkog ciklusa stoje same ćelije raka koje otpuštaju specifične proteine – antigene
Određene ćelije imunog sistema – dendritičke ćelije, “gutaju” antigene i transportuju ih do limfnih čvorova gdje ih prezentuju T-ćelijama.
Ključni korak imunološkog ciklusa je da li će T-ćelije, također, prepoznati antigene ćelija raka kao opasnost. Ukoliko prepoznaju opasnost, aktiviraju se i napad imunog sistema na rak počinje.
T-ćelije se umnožavaju i putem krvotoka migriraju do tumora
T-ćelije ulaze i napadaju rak
Na osnovu antigena koji su im prezentirani, T-ćelije prepoznaju i uništavaju ćelije raka
T-ćelije pokreću mehanizme koji dovode do uništenja ćelije raka, što za posljedicu ima oslobađanje novih antigena, te ciklus počinje iznova
Published undefined

please be aware that you are leaving this website.