Imunološki ciklus raka

ciklus

Na koji način se naš imuni sistem može boriti protiv ćelija raka

Da li će rak nastati u tijelu ovisi direktno od toga da li će imuni sistem prepoznati i uništiti mutirane ćelije na vrijeme. Najjednostavniji model koji objašnjava ovaj, veoma komplikovani, mehanizam se zove imunološki ciklus raka.

Na početku imunološkog ciklusa stoje same ćelije raka. One otpuštaju specifične proteine – antigene, koje prepoznaju ćelije imunog sistema. Prepoznate antigene transportuju ćelije imunog sistema do limfnih čvorova gdje ih prezentiraju T-ćelijama. Ključni korak imunološkog ciklusa leži u tome da li će i T-ćelije prepoznati ćelije karcinoma kao opasnost. Ukoliko dođe do toga, T-ćelije se aktiviraju, umnožavaju, ulaze u krvotoki dolaze do tumora. Na osnovu antigena koji sui m prezentirani, T-ćelije napadaju ćelije karcinoma i uništavaju ih. Uništavanjem ćelija karcinoma oslobađaju se novi antigeni te imunološki ciklus počinje opet. U idealnom slučaju, ovaj samoodrživi proces štiti organizam od potencijalnog razvijanja raka. 

  • Da li će se rak razviti u tijelu najviše ovisi o tome da li će imuni sistem prepoznati ćelije raka kao potencijalnu opasnost i napasti ih. Model koji objašnjava ovaj mehanizam naziva se imunološki ciklus raka
  • Na početku imunološkog ciklusa stoje same ćelije raka koje otpuštaju specifične proteine – antigene
  • Određene ćelije imunog sistema – dendritičke ćelije, “gutaju” antigene i transportuju ih do limfnih čvorova gdje ih prezentuju T-ćelijama.
  • Ključni korak imunološkog ciklusa je da li će T-ćelije, također, prepoznati antigene ćelija raka kao opasnost. Ukoliko prepoznaju opasnost, aktiviraju se i napad imunog sistema na rak počinje.
  • T-ćelije se umnožavaju i putem krvotoka migriraju do tumora
  • T-ćelije ulaze i napadaju rak
  • Na osnovu antigena koji su im prezentirani, T-ćelije prepoznaju i uništavaju ćelije raka
  • T-ćelije pokreću mehanizme koji dovode do uništenja ćelije raka, što za posljedicu ima oslobađanje novih antigena, te ciklus počinje iznova