Na putu ka personaliziranoj imunoterapiji raka

Ići u korak sa novim informacijama i istraživanjima danas može biti veoma teško. Sažete informacije u vidu vodiča i modela su od velike koristi kako zdravstvenim radnicima tako i pacijentima. Jedan od tih modela tzv. imuni ciklus raka prvi put je opisan 2013-te godnie u publikacijikoju su objavili Genetech-ovi istraživači Dan Chen i Ira Mellmann. U tom modelu opisano je u sedam tačaka na koji način se naš imuni sistem bori sa ćelijama raka (više – vodi link na “imunološki ciklus raka”)

Uprkos svim istraživanjima, još uvijek ostaje nejasno zašto neki pacijenti imaju dobar odgovor na imunoterapiju dok drugi znatno lošije reaguju ili ne reaguju nikako. Odgovor možda leži u činjenici da je imuni sistem svakog čovjeka drugačiji te da postoje još brojni mehanizmi koji nisu opisani u imunom ciklusu raka koji utiču na interakciju imunog sistema i raka.

Radeći na modelu imunog ciklusa raka došlo se do novog modelakoji uspješno spaja najnovija naučna otkrića sa kliničkim iskustvima i u isto vrijeme objašnjava zašto neki pacijenti jako dobro reaguju na imunoterapiju dok drugi reaguju u znatno manjoj mjeri ili nikako. Prema ovom modelu predpostavlja se da se svaki rak koji se javlja u ljudi može svrstati u jedan od tri imuna profila ili tzv. imunofenotipa.

Da bi bolje shvatili ta tri fenotipa, napravili smo malu priču koja poredi napore našeg imunog sistema u borbi protiv raka sa astronautima i njihovim putem na mjesec…

Saznanja koja su poslužila u pravljenju imunofenotipskog modela dovela su do razvoja novih, individualiziranih, strategija u liječenju pacijenata oboljelih od raka. Na primjer: pacijent sa dijagnozom raka koji ima karakteristike imuno-pustog fenotipa uopšte nema imuni odgovor na ćelije raka, tako da bi optimalan pristup ovom pacijentu bio vid terapije koji bi pokernuo prepoznavanje i mobilizaciju imunog sistema u borbi protiv ćelija raka. Dok npr. kod pacijenta sa imuno-isključenim fenotipom, došlo je do aktivacije imunog sistema, ali postoje određene prepreke koje sprječavaju uništenje ćelija raka od strane imunog sistema, tako da ovakve pacijente je najbolje liječiti kombinacijama lijekova koji pomažu imuni sistem u uništavanju ćelija raka.

Imunotreapija je, nedvojbeno, već napravila revoluciju u onkologiji, ali to je samo početak. Mi u Roche-u čvrsto vjerujemo da kombinirani pristup, koji potpomaže imunološki odgovor organizma na ćelije raka u više koraka, predstavlja budućnost imunoterapije. Na ovoj budućnosti radimo već danas, tako da razvijamo preko 50 kombiniranih terapija koje djeluju na različite dijelove imunološkog ciklusa raka. Na ovaj način, žeimo obezbijediti tačno onu imunoterapiju koja će pomoći svakom pojedinačnom onkološkom pacijentu u njegovoj borbi protiv raka. 

Roche d.o.o. - Roche Ltd, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

KontaktGlobalnolinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19O namaTerapijska područjaPričeKarijeraIzjava o zaštiti privatnostiPravna izjavaPravila o zaštiti podatakaPolitika o korištenju kolačića