Na putu ka personaliziranoj imunoterapiji raka
Nova saznanja o rastu i razvijanju raka dolaze gotovo svakodnevno i u potpunosti su promijenila naše shvatanje uloge imunog sistema u kancerogenezi. Upravo ta saznjanja nam danas omogućavaju da razvijamo personaliziranu imunoterapiju za svakog pacijenta koji boluje od raka. Ipak naš cilj je da u skoroj budućnosti svaki apcijent dobije tačno onu imunoterapiju, koja će njemu pomoći da se izbori sa svojom bolešću.

Ići u korak sa novim informacijama i istraživanjima danas može biti veoma teško. Sažete informacije u vidu vodiča i modela su od velike koristi kako zdravstvenim radnicima tako i pacijentima. Jedan od tih modela tzv. imuni ciklus raka prvi put je opisan 2013-te godnie u publikaciji (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074761313002963) koju su objavili Genetech-ovi istraživači Dan Chen i Ira Mellmann. U tom modelu opisano je u sedam tačaka na koji način se naš imuni sistem bori sa ćelijama raka (više – vodi link na “imunološki ciklus raka”)

Dalje od imunog ciklusa raka…

Uprkos svim istraživanjima, još uvijek ostaje nejasno zašto neki pacijenti imaju dobar odgovor na imunoterapiju dok drugi znatno lošije reaguju ili ne reaguju nikako. Odgovor možda leži u činjenici da je imuni sistem svakog čovjeka drugačiji te da postoje još brojni mehanizmi koji nisu opisani u imunom ciklusu raka koji utiču na interakciju imunog sistema i raka.

Imunofenotipski model...

Radeći na modelu imunog ciklusa raka došlo se do novog modela (https://www.nature.com/articles/nature21349) koji uspješno spaja najnovija naučna otkrića sa kliničkim iskustvima i u isto vrijeme objašnjava zašto neki pacijenti jako dobro reaguju na imunoterapiju dok drugi reaguju u znatno manjoj mjeri ili nikako. Prema ovom modelu predpostavlja se da se svaki rak koji se javlja u ljudi može svrstati u jedan od tri imuna profila ili tzv. imunofenotipa.

Da bi bolje shvatili ta tri fenotipa, napravili smo malu priču koja poredi napore našeg imunog sistema u borbi protiv raka sa astronautima i njihovim putem na mjesec…

Poput rakete koja nije ni poletila sa zemlje, imuni sistem u ovom fenotipu nije u mogućnosti da pokrene efikasan odgovor protiv ćelija raka. Tako imuno-pusti fenotip podrazumijeva slijedeće: Postoji rak – ali ne postoje T-ćelije u njegovom mikrookruženju koje bi se borile sa njim. Do ovoga može doći, na primjer, kada ćelije raka ne formiraju i otpuštaju specifične antigene koje bi prepoznao imuni sistem domaćina kao potencijalnu opasnost. Također ukoliko dođe do poremećaja u aktivaciji T-ćelija može se desiti da imuni sistem se uopšte ne pokrene
Naravno, let na mjesec neće biti uspješan ako raketa poleti ali nikada ne stigne na svoje odredište – na primjer zbog asteroida koji blokiraju njenu putanju. Slično tome, ako dođe do aktivacije imunog sistema, ali one ne uspiju da dođu do raka znači da neće doći do adekvatnog odgovora imunog sistema tj. uništenja ćelija raka. Prirodne prepreke na koje može naići imuni sistem su zidovi krvnih sudova ili vezivno tkivo
Zamislite razočarenje našeg astronauta koji je došao do mjeseca, sletio na njega, ali opet ne može da završi svoj zadatak. Isto je i sa trećim fenotipom: iako su imune ćelije prisutne u mikrookruženju raka, one su spriječene da napadaju i uništavaju isti.
Praktična primjena ovog modela…

Saznanja koja su poslužila u pravljenju imunofenotipskog modela dovela su do razvoja novih, individualiziranih, strategija u liječenju pacijenata oboljelih od raka. Na primjer: pacijent sa dijagnozom raka koji ima karakteristike imuno-pustog fenotipa uopšte nema imuni odgovor na ćelije raka, tako da bi optimalan pristup ovom pacijentu bio vid terapije koji bi pokernuo prepoznavanje i mobilizaciju imunog sistema u borbi protiv ćelija raka. Dok npr. kod pacijenta sa imuno-isključenim fenotipom, došlo je do aktivacije imunog sistema, ali postoje određene prepreke koje sprječavaju uništenje ćelija raka od strane imunog sistema, tako da ovakve pacijente je najbolje liječiti kombinacijama lijekova koji pomažu imuni sistem u uništavanju ćelija raka.

Naša mislija: personalizirana imunoterapija za svakog onkološkog pacijenta

Imunotreapija je, nedvojbeno, već napravila revoluciju u onkologiji, ali to je samo početak. Mi u Roche-u čvrsto vjerujemo da kombinirani pristup, koji potpomaže imunološki odgovor organizma na ćelije raka u više koraka, predstavlja budućnost imunoterapije. Na ovoj budućnosti radimo već danas, tako da razvijamo preko 50 kombiniranih terapija koje djeluju na različite dijelove imunološkog ciklusa raka. Na ovaj način, žeimo obezbijediti tačno onu imunoterapiju koja će pomoći svakom pojedinačnom onkološkom pacijentu u njegovoj borbi protiv raka.

Published undefined

please be aware that you are leaving this website.