Najbolji način za otkrivanje svake promjene vida jeste godišnja kontrola vida, koja kod odraslih osoba treba da uključi osim ispitivanja oštrine vida, kontrolu očnog pritiska i detaljnu kontrolu očnog dna.

Svake godine, drugog četvrtka u oktobru, obilježava se Svjetski dan vida, sa ciljem podizanja svijesti o važnosti pregleda vidne oštrine i struktura oka, u svrhu prevencije od sljepoće i slabovidnosti. Moto ovogodišnjeg Svjetskog dana vida je #LoveYour Eyes (#VoliteSvojeOči): volite svoje oči, brinite o vlastitom zdravlju očiju te zakažite sebi, a preporučite i ljudima oko sebe njihov redovan sveobuhvatan pregled. 

 

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, globalno, najmanje 2,2 milijarde ljudi ima neko oštećenje vida. Najmanje 1 milijarda, odnosno gotovo polovina ovih slučajeva oštećenja vida se mogla spriječiti ili se tek treba riješiti.1 

Vodeći uzrok oštećenja vida i sljepila su nekorigovane refrakcione greške i katarakta, iako za oba ova uzroka postoje efikasna rješenja, što podcrtava potrebu za unapređenjem pristupa dijagnostici, terapiji i praćenju ovih oboljenja, svih ljudi, svuda u svijetu. Osim nekorigovanih refrakcionih grešaka i katarakte (mrene), ostali vodeći uzroci oštećenja vida i sljepila su senilna makularna degeneracija, glaukom, diabetička retinopatija, zamućenje rožnjače i trahom

Oštećenje vida se javlja kod osoba svih dobnih skupina, dok je većina osoba sa oštećenim vidom ili sljepilom starija od 50 godina. Velika većina ljudi sa oštećenjem vida živi u zemljama sa niskim ili srednjim dohotkom, najčešće u ruralnim i udaljenim područjima, koje često imaju ograničena sredstva i često im nedostaju strategije za prevenciju i/ili menadžment oštećenje vida.1,2

Ono što je veoma bitno za naglasiti je to da većina uzroka oštećenja vida može biti prevenirana ili usporena, kroz ranu detekciju i njihovo odgovarajuće zbrinjavanje u pravo vrijeme.1

Najbolji način za otkrivanje svake promjene vida jeste godišnja kontrola vida, koja kod odraslih osoba treba da uključi osim ispitivanja oštrine vida, kontrolu očnog pritiska i detaljnu kontrolu očnog dna.

Volite svoje oči! Zakažite pregled kod oftalmologa!

M-BA-00000379

  1. Blindness and vision impairment.pristup septembar 2021

  2. Integrated people-centred eye care, including preventable vision impairment and blindness.  The Seventy-third World Health Assembly,


Roche d.o.o. - Roche Ltd, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina