Lider u personaliziranoj zdravstvenoj zaštiti

Mijenjamo naš pristup liječenju od “isti tretman za svakoga” prema novom koji je prilagođen isključivo potrebama svake pojedinačne osobe.

Personalizirana medicina, poznata još kao i personalizirana zdravstvena zaštita, je ključna oblast na koju se kompanija Roche fokusira, koja kombinuje najnovija naučna saznanja, podatke, analitiku i tehnologiju u svrhu unapređenja razvoja novih lijekova i poboljšanja zdravlja pacijenata.

Osnovno pitanje u zdravstvu je glasilo: koji terapijski tretman će najviše pomoći najvećem broju osoba sa određenom bolešću? Personalizirana medicina se fokusira na drugačije pitanje: koja je najbolja zdravstvena njega za svaku pojedinačnu osobu?

Zdravstvo se postepeno mijenja sa pristupa liječenju “isti tretman za svakoga” prema novom pristupu gdje je tretman liječenja dizajniran tako da odgovori na jedinstvene potrebe svakog pacijenta pojedinačno koji će u konačnici unaprijediti rezultate liječenja, ali i samo iskustvo njege koje pacijenti doživljavaju.

Personalizirana medicina će biti korisna za društvo jer bolji ishodi za individualne pacijente se prevode na mnogo efikasniju, pristupačniju i više održivu zdravstvenu njegu za sveukupnu populaciju.

Da bi koncept personalizirane medicine postao realnost, kompanija Roche se fokusira na četiri ključna aspekta njege:

  • Rano otkrivanje bolesti i precizna dijagnoza

  • Individualizirana njega

  • Pristup optimalnoj njezi

  • Njega i praćenje pacijenata na daljinu

Napredak u nauci, bolje razumijevanje podataka, unaprijeđenje analitičkih i mogućnosti digitalnih tehnologija nam omogućavaju da razumijemo faktore koji utiču na zdravlje svake pojedinačne osobe bolje nego ikada prije. Sa ovim znanjem možemo unaprijediti njegu u svakom stadiju - od očuvanja zdravlja i otkrivanja i dijagnosticiranja bolesti ranije, do pružanja pravih lijekova u pravo vrijeme i praćenja napredovanja bolesti i ishoda liječenja u stvarnom vremenu. Unapređivanje cjelokupnog puta zdravstvene njege će transformisati ishode za pacijente i dopustiti zdravstvenim sistemima da koriste svoje resurse efikasnije i učinkovitije.

Koristeći se podacima, analitikom i tehnologijom u procesu razvoja i istraživanja postajemo sve bliži unapređivanju kvalitete života pacijenata i zdravlja općenito pri tome snižavajući troškove po društvo i pojedince.

Više priča

Pročitajte sve priče

Roche d.o.o. - Roche Ltd, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

KontaktGlobalnolinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19O namaTerapijska područjaPričeKarijeraIzjava o zaštiti privatnostiPravna izjavaPravila o zaštiti podatakaPolitika o korištenju kolačića