Razbijamo mitove o raku pluća

Postoje brojni mitovi vezani za rak pluća; mnogi doprinose stigmatizaciji ove bolesti. Kliknite na kartice ispod da saznate šta je zaista istina a šta mit…

Mit

Samo ljudi koji puše obole od raka pluća

Činjenica

Približno 15% slučajeva raka pluća se javlja u ljudi koji nikad nisu pušili.1

Drugi riziko faktori koji mogu doprinijeti razvoju bolesti su pasivno pušenje i zagađenje okoliša.2

Mit

Svi pacijenti koji boluju od raka pluća kašlju

Činjenica

Iako veliki broj (>65%) pacijenata dijagnostikovanih sa rakom pluća ima kašalj kao simptom, dobar dio pacijenata nema kašalj kao simptom, a neki nemaju nikakvih simptoma.3,4

Mit

Rak pluća je bolest modernog doba i nije postojala prije cigareta

Činjenica

Rak pluća je prvi put zabilježen davne 1761, daleko prije postojanja cigareta. Iako se javljao relativno rijetko, oni koji su bolovali od njega su imali velike zdravstvene probleme.5

Mit

Rak pluća se javlja samo u plućima

Činjenica

Rak pluća se može proširiti po cijelom tijelu te postati metastatskirak. Najčešća lokacija metastaz araka pluća je mozak što se može prezentovati kao gubitak neke od vitalnih funkcija, npr. vida.6

Mit

Samo muškarci obolijevaju od raka pluća

Činjenica

Iako muškarci, zaista, češće obolijevaju od raka pluća (1 od 14), žene također imaju veliki rizik od obolijevanja (1 od 17).7,8

Mit

Svaki rak pluća je isti

Činjenica

Ne postoji smo jedan tip raka pluća - razlikujemo dva glavna tipa; mikrocelularni rak pluća i ne-mikrocelularni rak pluća sa još puno podtipova.9

Mit

Ne možete preživjeti bez oba plućna krila, tako da hirurško odstranjivanje raka pluća nije moguće

Činjenica

stvari, ukljanjanje dijela ili čak cijelog plućnog krila je način liječenja lokalizovanog raka pluća.10

Mit

Rak pluća se javlja samo u starijih osoba

Činjenica

Rak pluća se, zaista, povezuje sa starijom životnom dobi, ali važno je naglasiti da trećina (31%) novih slučajeva i smrtnih slučajeva (28%) se javlja u osoba mlađih od 65 godina.11

Mit

Kada se rak pluća proširi ne može se više liječiti

Činjenica

Kada se rak pluća proširi postaje znatno teži za liječenje. Iako se, u suštini, ne može izliječiti, nove terapijske metode (ciljana i imunoterapija) mogu značajno produžiti život.10-12

Published undefined

Reference

 1. NHS. Causes of lung cancer. Available from: http://www.nhs.uk/Conditions/Cancer-of-the-lung/Pages/Causes.aspx

 2. Cancer Research UK. Risks and causes. Available from: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/lung-cancer/risks-causes

 3. Kvale PA. Chest. 2006 Jan;129(1 Suppl):147S-153S.

 4. Cancer Research UK. Symptoms. Available from: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/lung-cancer/symptoms

 5. Yang,P. Semin Respir Crit Care Med. 2011 Feb;32(1):10–21.

 6. Wong J, et al. Current Oncology. 2008;15(5):25–45

 7. GLOBOCAN. [Internet, cited 2017 May 11] Available from: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx

 8. American Cancer Society Key Statistics for Lung Cancer. Available from: https://www.cancer.org/cancer/small-cell-lung-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-symptoms.html

 9. Cancer Research UK. About lung cancer. Available from: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/lung-cancer/stages-types-grades/types

 10. NHS. Treatments. Available from: http://www.nhs.uk/Conditions/Cancer-of-the-lung/Pages/Treatment.aspx

 11. SEER. Factsheet. Available from: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html

 12. Cancer Research Institute. What Makes Immunotherapy a Promising Treatment for Lung Cancer? Available from: https://www.cancerresearch.org/we-are-cri/home/cancer-types/lung-cancer

Saznajte više

please be aware that you are leaving this website.