Reumatologija
Postoje mnoga reumatološka oboljenja koja zahvataju ne samo lokomotorni sistem, već mogu biti zahvaćeni i unutrašnji organi, koža i nervni sistem.

Detaljan pregled

please be aware that you are leaving this website.