Onkologija
Naša vizija: revolucija tretmana malignih oboljenja kroz detaljan i rigorozan pristup razumijevanju biologije tumora i pronalasku novih lijekova

Onkologija je nauka čiji je cilj razumijevanje i liječenje malignih oboljenja (rak). Rak je kompleksna bolest. Postoji više od 250 različitih tipova raka, ali jedno im je zajedničko – nastaju kada ćelije počnu da nekontrolisano rastu i da se dijele. Što bolje upoznamo bolest, efikasnije je možemo liječiti. Zato je naš cilj što bolje razumjeti biologiju tumora i svakom pojedinačnom pacijentu pružiti individualiziranu terapijsku opciju: personalizirana medicina. U tome će nam najviše pomoći ciljana terapija i imunoterapija.

Detaljan pregled

please be aware that you are leaving this website.