Rak dojke je najčešće maligno oboljenje kod žena. Ukoliko se rano otkrije, rak dojke je izlječiv. Roche već decenijama predvodi istraživanje u oblasti dijagnoze i liječenja raka dojke, kako bismo pacijentima sa rakom dojke omogućili što bolje ishode i što veći broj njih izliječili.