Hematološki maligniteti

hema

Hematološki maligniteti (karcinomi krvi) su peti najčešći uzrok smrti uslijed raka u svijetu.1 Nastaju malignom preobrazbom i nekontrolisanom diobom ćelija hematopoetskog i limfnog sistema, te najčešće zahvataju krv, koštanu srž i limfne čvorove. Tri najčešća tipa hematoloških maligniteta su limfomi, leukemije i mijelom.

 

LIMFOMI

Limfomi su maligne bolesti limfocita- vrste leukocita, bijelih krvnih ćelija. Najčešći su oblici hematoloških maligniteta, koji se svake godine dijagnosticiraju kod više od 500 000 ljudi u svijetu.1 Limfomi se dijele u dvije osnovne kategorije: Hodgkinov limfom i Ne-Hodgkinove limfome (NHL).2

NHL su češći oblici limfoma, a ovisno o brzini rasta i napredovanja maligne bolesti dijele se na indolentne (spororastuće) i agresivne (brzorastuće) NHL. Folikularni limfom (FL) najčešći je indolentni oblik NHL, dok je difuzni limfom velikih B‑ćelija (DLBCL) najčešći agresivni oblik.3

Iako znakovi i simptomi limfoma – uključujući neobjašnjiv gubitak tjelesne mase, povišenu tjelesnu temperaturua i noćno znojenje – mogu biti jednaki u svim kategorijama, pristupi njezi i liječenju pacijenata se razlikuju kod različitih oblika limfoma. Da biste saznali više o limfoma, kliknite ovdje.

 

LEUKEMIJE

Leukemije su maligne bolesti koje započinju u koštanoj srži (spužvasto tkivo koje ispunjava šupljine kostiju i u kojem nastaju krvne ćelije) i dovode do povećanja broja abnormalnih bijelih krvnih ćelija. Svake godine kod više od 400 000 ljudi u svijetu dijagnosticira se neka leukemija.1

Prema brzini razvoja simptoma i napredovanju bolesti, leukemije se dijele na akutne koje napreduju brzo i zahtijevaju trenutno liječenje i hronične koje napreduju sporije. Prema zahvaćenoj krvnoj lozi leukemije se dijele na limfocitne i mijeloične.

Četiri osnovne vrste leukemija su akutna limfocitna leukemija (ALL), hronična limfocitna leukemija (CLL), akutna mijeloična leukemija (AML) i hronična mijeloična leukemija (KML).

Znakovi i simptomi kod oboljelih se razlikuju ovisno o vrsti leukemije, a mogu uključivati (uz ostalo) povišenu tjelesnu temperaturu, dugotrajan umor ili slabost, gubitak tjelesne mase i česte infekcije.4

Liječenje i prognoza kod pacijenata oboljelih od leukemije ovise o vrsti zahvaćenih krvnih ćelija i brzini napredovanja bolesti.5

 

MIJELOM

Mijelom, koji se svake godine dijagnosticira kod više od 150 000 ljudi u svijetu1, je maligno oboljenje plazma ćelija, koje su posebna vrsta limfocita. Budući da plazma ćelije nastaju u cijelom organizmu, i mijelom se može javiti na više mjesta u organizmu pa se naziva i multiplim mijelomom.6

Osobe s mijelomom mogu imati veoma različite simptome, koji mogu uključivati bol u kostima, česte infekcije, anemiju, utrnulost ili trnce i slabost7, a pacijenti na liječenje mogu odgovarati na veoma različite načine8. Zbog toga se mijelom smatra relapsno‑remitirajućom malignom bolešču, što znači da postoje razdoblja kada pacijent pokazuje simptome aktivnosti bolesti (relapse) i potrebno mu je aktivno liječenje, ali i razdoblja kada se smatra da je pacijent ne pokazuje znakove bolesti, te se smatra da je u remisiji.9

 

Roche i hematološki maligniteti

Već više od dvadeset godina razvijamo lijekove koji mijenjaju definiciju liječenja hematoloških maligniteta. I dalje predano radimo na pronalaženju inovativnih mogućnosti liječenja za osobe oboljele od hematoloških oboljenja, provodeći istraživanja mnogih ciljanih molekula i njihovih  kombinacija u svim linijama liječenja.      

 

Reference:

1. Globocan 2018. World Fact Sheet  http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf. [Pristup juni 2019]

2. National Cancer Institute: Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=45368 [Pristup juni 2019]

3. Lyon, France: IARC Press. World Health Organization Classification of Tumors of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. 2008.

4. Canadian Cancer Society. Symptoms of leukemia http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/leukemia/signs-and-symptoms/?region=on.  [Pristup juni 2019]

5. National Cancer Institute: Cancer Types https://www.cancer.gov/types/leukemia. [Pristup juni 2019]

6. Cancer Research UK. About myeloma https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/myeloma/about . [Pristup juni 2019]

7. American Cancer Society. Signs and Symptoms of Multiple Myeloma. https://www.cancer.org/cancer/multiple-myeloma/detection-diagnosis-staging/signs-symptoms.html.  [Pristup juni 2019]   

8. Bloodwise. Myeloma treatment and side effects. https://bloodwise.org.uk/info-support/myeloma/treatment. [Pristup juni 2019]

9. Myeloma UK: What is myeloma? https://www.myeloma.org.uk/information/what-is-myeloma/. [Pristup juni 2019]